khảo sát sự biến thiên hàm số

2 kết quả phù hợp trong mục khảo sát sự biến thiên hàm số
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay