khảo sát sự biến thiên

9 kết quả phù hợp trong mục khảo sát sự biến thiên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số
Resized Image
có đồ thị (C).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Chứng minh rằng đường thẳng (d) : y = -x là trục đối xứng của (C).
(HD : chứng minh đường thẳng
Resized Image
cắt (C) tại hai điểm A, B thì trung điểm M của AB thuộc (d))

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
b) Với giá trị nào của m thì đường thẳng nối hai cực trị của hàm số (1) tiếp xúc với đường tròn (C)

Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên của hàm số

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
Resized Image
b) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Cho hàm số

Resized Imagecó đồ thị là (P).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đường thẳng (d) :y = - x + 1.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image(1)
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1).
2. Chứng minh đường thẳng (d): x – y + m = 0 luôn cắt đồ thị hàm số (1) tại 2 điểm phân biệt A, B với mọi m. Tìm m sao cho

Resized Imagevới O là gốc tọa độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên hàm số

Cho hàm số
1) Khảo sát sự biến tResized Imagehiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1).
2) Viết phương trình tiếp tuyến với (C), biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng .(d) y=4x+2

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số:

Resized Image (m là tham số)
1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 8.
2) Xác định m sao cho đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại bốn điểm phân biệt.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm sốy=frac{1}{3}x^{3}-x^{2}
2/Tính thể tích vật tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi ( C), y=0, x=0và x=3 quay xung quanh trục Ox.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị

Cho hàm số

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Lập phương trình đường thẳng đi qua điềm cực đại của đồ thị (C) và vuông góc với tiếp tuyến của đồ thị (C) tại gốc tọa độ.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay