Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

104 kết quả phù hợp trong mục Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các điểm thuộc trục hoành của đồ thị

Cho hàm: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả đó, hãy suy ra cách vẽ đồ thị của hàm số: 3) Tìm các điểm thuộc trục hoành sao cho từ mỗi điểm ấy có thể vẽ được đúng một tiếp tuyến tới đồ thị ở phần 1
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm , trong đó là tham số, 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với .2) Tìm để giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải và biện luận phương trình

Cho hàm số 1) Với :a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.b) Từ đồ thị đã vẽ được, hãy biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình :2) Tìm để đồ thị của hàm số có điểm cực đại, cực tiểu và hai điểm đó nằm về hai phía đối với trục .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải hệ bất phương trình sau

Cho hàm số 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Từ kết quả trên, hãy chứng tỏ rằng hệ bất phương trình sau đây vô nghiệm:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm cực trị của hàm số

Cho hàm số .1) Với cố định, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Xác định để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị là đối xứng với nhau qua đường thẳng .3) Xác định để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biên thiên và vẽ đồ thị của hàm số.2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình : 3) Tìm để parabol tiếp xúc với đồ thị đã vẽ ở phần 1). Viết phương trình tiếp tuyến chung của chúng tại tiếp điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số: . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số .. Tìm những điểm trên trục tung sao cho từ đó ta có thể vẽ được hai tiếp tuyến tới đồ thị hàm số và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đồ thị hàm số sau

a) Vẽ đồ thị hàm số b) Tìm để đồ thị của hàm số cắt trục tại hai điểm phân biệt và trục tại điểm sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu

Cho hàm số: Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh rằng hoành độ cực đại và hoành độ cực tiểu của hàm số luôn luôn trái dấu. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với Phương trình có bao nhiêu nghiệm?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm sốa) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.b) Tìm các giá trị của m để phương trình có ba nghiệm thực phân biệt.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số sau

Cho hàm số: a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho.b) Tìm m để A,B sao cho tam giác OAB có diện tích bằng (O là gốc tọa độ).
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Vẽ đồ thị của hàm số cho bởi công thức sau:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị

Cho hàm số .a) Khảo sát chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.b) Chứng minh rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng làm trục đối xứng.c) Tìm trên đồ thị các khoảng mà ở đó tung độ y nhận giá trị không âm, những khoảng mà y < .d) Suy ra đồ thị hàm số từ đồ thị hàm số đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số .a) Xác định biết hàm số đi qua các điểm .b) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số vừa tìm được.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình

Cho hàm số . Khảo sát hàm số đã cho. Một đường thẳng thay đổi song song với đường thẳng , cắt đồ thị của hàm số đã cho tại các điểm . tìm quỹ tích trung điểm của .. Biện luận theo tham số số nghiệm của phương trình sau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số . Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Biện luận theo số giao điểm của đồ thị trên và đường thẳng . Trong trường hợp có hai giao điểm . Hãy tìm quỹ tích trung điểm của đoạn .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm thuộc trục tung của đồ thị

Cho hàm số . Xác định tham số để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ lập thành một cấp số cộng. Gọi là đồ thị khi . Tìm tất cả các điểm thuộc trục tung sao cho từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm: .a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi .b) Xác định tham số để có bốn nghiệm phân biệt tạo thành cấp số cộng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng khảo sát hàm số

Cho hàm số: 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.2) Dựa vào đồ thị trên, biện luận theo số nghiệm của phương trình (1)3) Tìm để phương trình (1) có bốn nghiệm lập thành một cấp số cộng


< Lùi 1 2 3 4 5 6 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay