khí clo

11 kết quả phù hợp trong mục khí clo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hiệu suất phản ứng

Bài 1: Cho 2,38 gam khí H2S vào 28 gam dd NaOH 10%. Hãy viết PTHH xảy ra và tìm khối lượng muối tạo thành.
Bài 2: Cho 31,6 gam KMnO4 tác dụng với dd HCl dư thu đượcbao nhiêu lít khí Cl2(đktc) nếu hiệu suất phản ứng là 75%

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính hiệu suất phản ứng

Hoà tan 1,42 gam hợp kim Mg- Al- Cu bằng dung dịch HCl dư thu được dung dịch A, khí B và chất rắn C. Cho dung dịch A tác dụng với xút dư rồi lấy kết tủa nung ở nhiệt độ cao thì thu được 0,4 gam chất rắn. Mặt khác, đốt nóng chất rắn C trong không khí thì thu được 0,8 gam một ôxít màu đen.
1.Tính khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim ban đầu.
2. Cho khí B tác dụng với 0,672 lít Clo (ĐKTC) rồi lấy sản phẩm hoà tan vào 19,27 gam nước, ta thu được dung dịch D. Lờy 5 gam dung dịch D cho tác dụng với AgNO3¬ dư thấy tạo thành 0,7175 gam kết tủa. Tính hiệu xuất phản ứng giữa khí B và Clo.
Cho Al = 27; Cu = 64 ; Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; Ag = 108; N = 14; O = 16; Ba=137; Na = 23; C = 12

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối lượng NaCl để điều chế clo

Hàng năm trên thế giới cần tiêu thụ khoảng 45 triệu tấn khí clo. Nếu dùng NaCl để điều chế clo thì khối lượng NaCl cần dùng là (hiệu suất 100%)
A. 70,15 triệu tấn.
B. 74,15 triệu tấn.
C. 75,15 triệu tấn.
D. 80,15 triệu tấn.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm kim loại đốt cháy

Đốt cháy hoàn toàn 1,08 gam một kim loại hoá trị III trong khí clo. Sau phản ứng thu được 5,34 gam muối clorua. Kim loại đem đốt cháy là
A. Au.
B. Al.
C. Fe.
D. Ga.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính hiệu suất của phản ứng

Cho 8,7 gam MnO2 tác dụng với axit HCl dư. Sau phản ứng thu được 1,9 lít khí clo (đktc). Hiệu suất của phản ứng là
A. 70%.
B. 74,82%.
C. 80,82%.
D. 84,82%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính thể tích khí clo

Cho dung dịch axit có chứa 7,3 gam HCl tác dụng với MnO2 dư. Thể tích khí clo sinh ra (đktc) là (
A. 1,12 lít.
B. 2,24 lít.
C. 11,2 lít.
D. 22,4 lít.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng khí clo

Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với khí clo dư. Sau phản ứng thu được 32,5 gam muối sắt. Khối lượng khí clo tham gia phản ứng là
A. 21,3 gam.
B. 20,50 gam.
C. 10,55 gam.
D. 10,65 gam.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi dẫn khí clo vào nước

Khi dẫn khí clo vào nước xảy ra hiện tượng
A. vật lí.
B. hoá học.
C. vật lí và hoá học.
D. không xảy ra hiện tượng vật lí và hóa học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính chất của khí clo

Tính chất nào sau đây là của khí clo ?
A. Tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.
B. Tác dụng với nước tạo thành axit clorơ (HClO2).
C. Tác dụng với oxi tạo thành oxit.
D. Có tính tẩy màu trong không khí ẩm.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl l

Thuốc thử để phân biệt 2 dung dịch NaF và NaCl là :
A. Khí clo B. H2SO4 đặc
C. Dung dịch AgNO3 C. Dung dịch BaCl2

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

cách tạo nước giaven

Nước Gia-ven được tạo thành bằng cách sau :
A. Cho khí clo vào dung dịch NaOH
B. Điện phân dung dịch muối ăn có màng ngăn.
C. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn
D. Cả A và C< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay