khí hậu châu phi

4 kết quả phù hợp trong mục khí hậu châu phi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu châu phi

Khí hậu châu Phi có những đặc điểm gì nổi bật?
Giải thích tại sao khí hậu châu Phi khô, hình thành những hoang mạc lớn?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu của châu Phi

Nêu đặc điểm khí hậu của châu Phi?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét chính về khí hậu châu Phi

Trình bày những nét chính về khí hậu châu Phi? Nguyên nhân nào làm cho kinh tế xã hội châu Phi chậm phát triển?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu của Châu Phi

Vì sao Châu Phi là nơi có khí hậu khô, nóng và các môi trường tự nhiên nằm cân xứng qua đường xích đạo? Giải thích tại sao hoang mạc Châu Phi lại nằm bên bờ biển?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay