khí hậu gió mùa ẩm

1 kết quả phù hợp trong mục khí hậu gió mùa ẩm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm

Chứng minh rằng khí hậu nước ta là khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.Giải thích vì sao khí hậu nước ta lại có đặc điểm đó?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay