khí hậu nóng

1 kết quả phù hợp trong mục khí hậu nóng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khí hậu của môi trường xích đạo ẩm

a) Xác định vị trí và khí hậu của môi trường xích đạo ẩm?
b) Rừng rậm xanh quanh năm có đặc điểm gì?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay