Khí hậu việt nam

2 kết quả phù hợp trong mục Khí hậu việt nam
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân tích tính chất của khí hậu Việt Nam

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: Chứng minh rằng khí hậu Việt Nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, đa dạng và thất thường.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung của sông ngòi nước ta

Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta ? Kể tên một số hệ thống sông lớn ?
Câu 2 : Trình bày đặc điểm khí hậu Việt Nam ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay