khí hidro

5 kết quả phù hợp trong mục khí hidro
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hoàn thành chuỗi phản ứng

Câu 1: Phản ứng nào sau đây dùng để điều chế khí Hidro Clorua trong phòng thí nghiệm?
Resized Image
Câu 2: Hoàn thành chuỗi phản ứng:
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính phần trăm khối lượng kim loại

Hòa tan 11 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Fe vào V lít dd HCl 0,5M ( d=1,2 g/ml) thì thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) .
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu ?
b Tính V và nồng độ % của muối tạo thành sau phản ứng ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình hóa học.

Hòa tan hoàn toàn 6,5g kẽm bằng dung dịch axit clohiđric(HCl), phản ứng kết thúc thu được muối Kẽm clorua ( ZnCl2) và khí hiđro.
a. Viết phương trình hóa học.
b. Tính khối lượng axit clohiđric(HCl) đã tham gia phản ứng.
c. Tính thể tích khí hiđro sinh ra ( ở đktc)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết công thức về khối lượng của phản ứng

Khi cho 2,4 gam Magie phản ứng hết với 7,3 gam axit clohidric (HCl) có trong dung dịch tạo ra 0,2 gam khí hidro và Magie clorua( MgCl2)
a) Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng Magie clorua sinh ra.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tìm nguyên tố phi kim

X là nguyên tố phi kim có hoá trị III trong hợp chất với khí hiđro. Biết thành phần phần trăm khối lượng của hiđro trong hợp chất là 17,65 %. X là nguyên tố
A. C.
B. N.
C. S.
D. P.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay