Bài tập về khí metan

5 kết quả phù hợp trong mục khí metan
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí oxi

Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít khí Metan
a. Viết phương trình phản ứng xảy ra?
b. Tính thể tích khí oxi cần dùng?
c. Tính khối lượng dioxit cacbon tạo thành
Biết hiệu suất phản ứng là 80% và các khí đo ở điều kiện chuẩn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phân biệt các chất khí Metan

Câu 1 hóa học phân biệt các chất khí : Metan và Etilen
Câu 2.
Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương pháp hóa học phân biệt các chất

Câu 1 : Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất khí : Metan và Etilen
Câu 2 Viết các phương trình hóa học thực hiện các biến đổi sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có) :
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Loại bỏ khí etilen lẫn trong metan

Phương pháp hoá học nào sau đây được dùng để loại bỏ khí etilen lẫn trong metan ?
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí ;
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brôm dư ;
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn ;
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất hóa học của khí metan

Chọn câu đúng trong các câu sau:
A.Metan có nhiều trong khí quyển
B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than
C. Metan có nhiều trong nước biển.
D. Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân hủy.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay