khí quyển

14 kết quả phù hợp trong mục khí quyển
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của lớp vỏ khí

*-Vỏ khí dày 60000 Km.
* Được chia thành 3 tầng.
- Tầng đối lưu:
+ Dày tối đa 16 Km sát mặt đất. Nơi sinh ra các hiện tượng sấm chớp mây mưa.
+ Cứ lên cao 100m nhiệt độ giảm 0,6^{circ}C.
- Tầng bình lưu:
+ ở độ cao từ 16 đến 80 Km (Dày 64 Km).
+ Có tác dụng ngăn cản các tia tử ngoại và bức xạ có hại cho con người và sinh vật trên Trái Đất.
- Tầng cao khí quyển:
ở độ cao từ 80 km trở lên.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí của lớp ôdôn

Lớp Ôdôn nằm ở tầng nào?
a. Đối lưu b. Bình lưu c. Tầng cao khí quyển.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ap suất khí quyển

áp suất khí quyển
A. Có giá trị không đổi B. Thay đổi theo độ cao
C. Có đơn vị là N D. Có thể đo bằng lực kế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quan hệ của tầng khí quyển và con người

Tầng nào của khí quyển có quan hệ trực tiếp tới con người
a. Tầng bình lưu b. Tầng đối lưu c. Tầng cao của khí quyển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các tầng của khí quyển

Thế nào là lớp khí quyển ? Kể tên các tầng của khí quyển ? Nêu đặc điểm của tầng đối lưu ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tầng khí quyển

Lớp ô-dôn nằm ở tầng nào của khí quyển:
a. Đối lưu c. Các tầng cao của khí quyển
b. Bình lưu d.Có ở tất cả các tầng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vài trò của vi khuẩn lưu huỳnh,

Vi khuẩn lưu huỳnh có vai trò nào sau đây ?
a. Góp phần bổ sung O2 cho khí quyển
b. Làm tăng H2S trong môi trường sống
c. Cung cấp nguồn O2 cho quang hợp
d. Góp phần làm sạch môi trường nước

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hoạt động trong pha tối của quang hợp

Hoạt động sau đây xảy ra trong pha tối của quang hợp là :
a. Giải phóng ô xi
b. Biến đổi khí CO2 hấp thụ từ khí quyển thành cacbonhidrat
c. Giải phóng điện tử từ quang phân li nước
d. Tổng hợp nhiều phân tử ATP

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Điều kiện cố định nito trong khí quyển

Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?
A. Có các lực khử mạnh.
B. Được cung cấp ATP.
C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza
D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng khí trong bình

Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là 15^{circ}C .Khối lượng khí là 150g .Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm 12^{circ}C và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển .Khối lượng khí trong bình giảm đi
A.6g B.12g C.2,7g D.27g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình giảm CO2 trong khí quyển

Quá trình nào sau đây làm giảm CO2 trong khí quyển ?
A. Sự hô hấp của động vật và con người.
B. Cây xanh quang hợp.
C. Đốt than và khí đốt.
D. Quá trình nung vôi.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

áp suất khí quyển

Một bình chứa khí có áp suất bằng áp suất khí quyển và có nhiệt độ là 15^{circ}C .Khối lượng khí là 150g .Người ta tăng nhiệt độ của bình thêm 12^{circ}C và mở một lỗ nhỏ cho khí thông với khí quyển .Khối lượng khí trong bình giảm đi
A.27g B.2,7g C.6g D.12g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hợp chất của khí quyển nguyên thủy

Khí quyển nguyên thuỷ có các hợp chất:
A. CH4, NH3, CO2, H2O. B. CH2, CH3, O2, CH4.
C. CH2, O2, N2, CH4, C2H2, H2O. D. C2H2, O2, CH4, NH3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

phát biểu về mặt trăng

Tìm phát biểu sai về Mặt Trăng
A. Mặt Trăng cách trái đất 384 000km, và có bán kính là 1738 km
B. Khí quyển trên mặt trăng chủ yếu là Hidro và Hê li
C. Mặt trăng quay quanh Trái Đất với chu kỳ 27,32 ngày và luôn hướng về một mặt xác định về phía trái đất
D. Chuyển động của mặt trời gây ra thủy triều ở các đại dương và ảnh hưởng đến cả đến khí quyển Trái Đất< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay