khoa học kĩ thuật

3 kết quả phù hợp trong mục khoa học kĩ thuật
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ứng dụng của khoa học kĩ thuật với con người

Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đã và đang có những tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giai cấp quý tộc và thương nhân

Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ:
a. Cướp bóc của cải và tài nguyên ở các thuộc địa.
b. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
c. Bóc lột sức lao động người làm thuê.
d. Cả a và c.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ý nghĩa của cách mạng khoa học kĩ thuật

Cuộc cánh mạng khoa học kỉ thuật hiện nay có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay