Khoảng cách giữa 2 điểm

11 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách giữa 2 điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M trên (P) sao cho (MA + MB) nhỏ nhất

Trong không gian với hệ toạ độ cho hai điểm và mặt phẳng . Tìm điểm trên sao cho nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong không gian Oxyz cho hai điểm

Trong không gian cho hai điểm và đường thẳng : . Tìm trên sao cho: .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho điểm ) và đường thẳng có phương trình: Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Tính độ dài đoạn thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB

Cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm thuộc đường thẳng sao cho độ dài đoạn thẳng nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm A và B sao cho AB ngắn

Trong không gian cho hai đường thẳng ; Tìm sao cho ngắn nhất .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm I trên đường thẳng d sao cho IA +IB đạt giá trị nhỏ nhất

Trong không gian với hệ tọa độ cho đường thẳng và hai điểm . Tìm điểm trên đường thẳng sao cho đạt giá trị nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm trên $d$ những điểm M sao cho tổng khoảng cách từ M

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai điểm và đường thẳng có phương trình . Tìm trên những điểm sao cho tổng khoảng cách từ đến là nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm K thuộc (P) sao cho

Cho . Tìm thuộc sao cho nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn KN.

Trong không gian với hệ toạ độ cho lăng trụ đứng , với . Gọi là trung điểm . Mặt phẳng qua vuông góc với và cắt lần lượt tại . Tính độ dài đoạn .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm toạ độ điểm M trên d1 và N trên d2 sao cho

Trong không gian , cho hai đường thẳng: ( là tham số)Tìm toạ độ điểm trên trên sao cho đường thẳng song song với mặt phẳng và độ dài đoạn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm C nằm trên mp(Q) sao cho

Cho 2 điểm và hai mặt phẳng: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với . Tìm tọa độ điểm nằm trên sao cho tam giác là tam giác đều


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay