Khoảng cách giữa 2 đường

69 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách giữa 2 đường
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phép đối xứng trục

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng: và điểm .a) Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua .b) Lập phương trình mặt phẳng đi qua và song song với .c) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B 1C và AC 1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (d1); (d2) chéo nhau 2. Tình khoảng cách giữa (d1); (d2)

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình: 1. Chứng minh rằng chéo nhau2. Tình khoảng cách giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C và AC1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng

Cho đều nằm trong mặt phẳng có cạnh , đường thẳng song song với trục tung. Điểm nằm trên góc phần tư thứ nhất trong . Cho a) Xác định và trung điểm của . Viết phương trình mặt phẳng chứa và song song với trục hoành.b) Tính khoảng cách từ đến suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đềcac vuông góc cho bốn điểm . . Chứng minh rằng là hình tứ diện và có các cặp cạnh đối bằng nhau.. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng . Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho tam giác đều và hình vuông cạnh nằm trong 2 mặt phẳng vuông góc với nhau. Gọi là trung điểm của là trung điểm của là trung điểm của a) Chứng minh rằng mặt phẳng b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng , giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách Tìm a,b để d đạt giá trị lớn nhất

Cho hình lăng trụ đứng biết với a) Tính khoảng cách của hai đường thẳng b) Cho thay đổi mà . Tìm để đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách Tìm các giá trị của tham số m

Cho với là tham số khác )a) Tính khoảng cách giữa khi b) Gọi là hình chiếu vuông góc của trên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm hệ thức giữa a và h để góc giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a) Tìm hệ thức giữa để góc giữa hai đường thẳng bằng . Cho , Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng b) Chứng minh rằng góc phẳng nhị diện cạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách d của hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ đứng biết với a) Tính khoảng cách của hai đường thẳng b) Cho thay đổi mà . Tìm để đạt giá trị lớn nhất
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng d’ nằm trong (P):

Viết phương trình đường thẳng nằm trong song song và cách đường thẳng một khoảng bằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình Tính khoảng cách

Trong không gian tọa độ Oxyz , cho hai đường thẳng có phương trình: 1. Chứng tỏ rẳng song song với nhau2. Lập phương trình mặt phẳng chứa 3. Tính khoảng cách giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đềcac vuông góc cho các đường thẳngTính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cho hình chóp có tất cả các cạnh bằng 1. Tính khoảng cách tử đến mặt phẳng 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm điều kiện Thiết diện này là hình gì?

Cho hình chóp có đáy là hình thang với các cạnh đáy . Gọi là trung điểm là trung điểm là trọng tâm tam giác 1. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng . Thiết diện này là hình gì?2. Tìm điều kiện của để thiết diện là hình bình hành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng . Gọi là điểm đối xứng của qua trung điểm của . Gọi lần lượt là trung điểm của .1) Chứng minh .2) Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng .


< Lùi 1 2 3 4 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay