Khoảng cách giữa đường

9 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách giữa đường
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình của mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng: và điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm song song với đường thẳng đồng thời khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

viết phương trình mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng đi qua , song song với đường thẳng d: và khoảng cách từ tới là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M trên d1 sao cho

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai đường thẳng:.Tìm điểm trên sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ M đến (P)

Trong không gian tọa độ Oxyz cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi C là giao điểm của với (P), M là điểm thuộc Tính khoảng cách từ M đến (P), biết MC=
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M sao cho

Cho mặt phẳng và các đường thẳng Tìm điểm thuộc thuộc sao cho song song với và đường thẳng cách một khoảng bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

khoảng cách giữa d và (P) bằng 3

Viết phương trình mặt phẳng qua , song song với và khoảng cách giữa bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính Tính các khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng


< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay