khoảng cách giữa hai đường thẳng

36 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình vuông điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh . Dựng đoạn vuông góc với tại . Gọi lần lượt là các điểm nằm trên . Đặt . Chứng minh rằng là điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng tạo với nhau một góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính diện tích thiết diện do MNP cắt hình lập phương.

Cho hình lập phương cạnh bằng . Gọi theo thứ tự là trung điểm các cạnh . Lấy điểm thuộc sao cho .Tính diện tích thiết diện do cắt hình lập phương.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nó Tính độ dài đừng cao

Trên 3 cạnh của một tam diện vuông đỉnh ta lấy a) Chứng minh rằng tam giác đều và tính diện tích của nób) Tính độ dài đừng cao hạ từ xuống mặt phẳng . Gọi là điểm đối xứng của qua . Chứng minh rằng là tứ diện đều
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ , có độ dài cạnh bằng , đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ax,By,Cz Tìm tập hợp trung điểm Tìm tập hợp trọng tâm

Cho ba tia song song,cùng hướng và không cùng nằm trong một mặt phẳng.Gọi là ba điểm di động theo thứ tự trên các tia sao cho a.Tìm tập hợp trung điểm của .b.Tìm tập hợp trọng tâm của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh IJ song song với (SAB)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với nhau. Gọi là trung điểm là một điểm trên và cách đều .Chứng minh song song với Giả sử hai tam giác đều cân tại .Gọi là các đường phân giác trong của các tam giác .Chứng minh song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Chứng minh rằng OA,MN chéo nhau

Trong mặt phẳng , cho hai nửa đường thẳng song song là hai điểm lần lượt thuộc là điểm cố định không thuộc Chứng minh rằng chéo nhau di động, chứng tỏ rằng đường thẳng nối với trung điểm của nằm trong mặt phẳng cố định di động nhưng có giá trị không đổi.Chứng minh rằng mặt phẳng luôn chứa một đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai đường thẳng Hãy dựng một đường thẳng qua M cắt cả hai a,b

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một điểm không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng một đường thẳng qua cắt cả hai
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho chóp Tính diện tích tứ giác đó theo a

Cho chóp có đáy là hình vuông cạnh . Mặt phẳng đi qua cắt lần lượt tại . Đặt . Tứ giác là hình gì ? Tính diện tích tứ giác đó theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Dựng và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với mặt đáy . Dựng và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 5, AC=4

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằng và chiều cao của hình chóp là , ở đây là giao điểm của hai đường chéo . Gọi là trung điểm của . Tìm góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác vuông ABC vuông tại C

Trong mặt phẳng cho tam giác vuông vuông tại . Đoạn và vuông góc với . Tính ở đây là góc giữa hai mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông Tìm một biểu thức liên hệ giữa m

Trong mặt phẳng () cho hình vuông có cạnh bằng là một điểm bất kì nằm trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng ) tại . Tính theo thể tích hình cầu ngoại tiếp hình chóp khi .. lần lượt là hai điểm di động trên các cạnh và đặt . Tìm một biểu thức liên hệ giữa để các mặt phẳng tạo với nhau một góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp ABCD Hãy dựng điểm M thuộc đường chéo

Cho hình hộp . Hãy dựng điểm thuộc đường chéo và điểm thuộc đường chéo của mặt phẳng sao cho song song với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình nón đỉnh S đáy là hình tròn Tìm x để thể tích hình nón đỉnh O đáy là hình tròn C đạt giá trị lớn nhất.

Cho hình nón đỉnh đáy là hình tròn . Một mặt phẳng vuông góc với tại điểm thuộc đoạn và cất hình nón theo đường tròn . Đặt . Tìm để thể tích hình nón đỉnh đáy là hình tròn đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lập phương có cạnh bằng a

Cho hình lập phương có cạnh bằng . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa .


< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay