Khoảng cách trong không gian

56 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách trong không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

Trong không gian với hệ tọa độ . Cho ba điểm . Viết phương trình mặt phẳng và tìm điểm thuộc mặt phẳng sao cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng

Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng: và cách một khoảng bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng H là trực tâm của Delta ABC

Cho tứ diện đôi một vuông góc với nhau.Gọi là hình chiều vuông của điểm trên mặt phẳng Chứng minh rằng Chứng minh rằng là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng các góc của tam giác đều nhọn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm E và F

Trong không gian với hệ tọa độ cho đường thẳng và điểm . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng để tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm M trong không gian sao cho

Trong không gian cho bốn điểm .1) Chứng minh là một tứ diện.2) Xác định tọa độ điểm trong không gian sao cho đại lượng đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị ấy.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox, Oy, Oz vuông Chứng minh ABC có ba góc nhọn

Cho ba tia vuông góc từng đôi một, lấy các điểm sao cho . Gọi là trực tâm, trọng tâm a) Tính theo b) Chứng minh có ba góc nhọn và
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng Tính tỉ số

Cho hình có ba góc vuông . lần lượt là trung điểm của trên cạnh sao cho trên cạnh sao cho cắt nhaua) Viết phương trình mặt phẳng b) Tính tỉ số:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng Tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng (BCD)

Cho hình tứ diện có cạnh vuông góc với mặt phẳng , ngoài ra .Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ , có độ dài cạnh bằng , đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ax,By,Cz Tìm tập hợp trung điểm Tìm tập hợp trọng tâm

Cho ba tia song song,cùng hướng và không cùng nằm trong một mặt phẳng.Gọi là ba điểm di động theo thứ tự trên các tia sao cho a.Tìm tập hợp trung điểm của .b.Tìm tập hợp trọng tâm của .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

cho hai điểm và đường thẳng chứng minh vuông góc

Trong không gian cho hai điểm và đường thẳng : .Tìm điểm sao cho đại lượng nhận giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox,Oy,Oz không đồng phẳng chứng minh vuông góc

Cho ba tia không đồng phẳng.a. Đặt . Chứng minh rằng: .b. Gọi lần lượt là các tia phân giác của các góc , . Chứng minh rằng nếu vuông góc với nhau thì vuông góc với cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác đều Tính góc

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh .Biết rằng góc giữa bằng Tính Tính góc giữa và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh IJ song song với (SAB)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với nhau. Gọi là trung điểm là một điểm trên và cách đều .Chứng minh song song với Giả sử hai tam giác đều cân tại .Gọi là các đường phân giác trong của các tam giác .Chứng minh song song với


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay