Khoảng cách từ 1 điểm

56 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách từ 1 điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về phương trình đường tròn

Cho ba điểm với a. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và tiếp xúc với tại b. Gọi là điểm bất kỳ trên đường tròn ở phần 1. Gọi lần lượt là khoảng cách từ tới đường thẳng . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chiếu của 1 điểm

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm , và mặt phẳng .a) Xác định hình chiếu của trên .b) Viết phương trình mặt phẳng qua và chứa đường thẳng:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng

Cho điểm với là ba số dương thay đổi và luôn thỏa mãn Xác định sao cho khoảng cách từ điểm đến là lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Cho . Tìm thuộc sao cho khoảng cách từ đến bằng và tìm giao điểm của .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Cho Viết phương trình mặt phẳng qua , đồng thời khoảng cách từ tới mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác

Cho tứ diện vuông vuông tại Chứng minh hình chiếu của lên là trực tâm của tam giác . Tính theo Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác bằng bình phương diện tích tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ F đến (d)

Cho điểm và đường thẳng a. Tính khoảng cách từ đến từ đó suy ra phương trình đường tròn tâm tiếp xúc với đường thẳng b. Viết phương trình Parabol có tiêu điểm và đỉnh là gốc tọa độ. Chứng minh rằng tiếp xúc với . Tìm tọa độ của tiếp điểm.c. Một điểm nằm trên có hoành độ . Hãy tính khoảng cách từ điểm đó tới tiêu điểm.d. Qua dựng đường thẳng thay đổi luôn cắt tại hai điểm . Chứng minh rằng tích số khoảng cách từ tới là một hằng số.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình :() : . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng () sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng () bằng . Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Hãy xác định tọa độ điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc với đáy và a) Chứng minh rằng tam giác vuông. Tính diện tích tam giác b) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh SC và vuông góc với mặt phẳng (ABCD)

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh bằng và vuông góc mặt phẳng Hãy dựng đường thẳng qua trung điểm của cạnh và vuông góc với mặt phẳng Hãy dựng đường thẳng qua và vuông góc với mặt phẳng .Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đến Tính khoảng cách từ trọng tâm của đến
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABC Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABC)

Cho hình chóp .Gọi là trung điểm cạnh chứng minh rằng Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ S đến BM theo a,x

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng vuông tại với .Gọi là một điểm di động trên cạnh là hình chiếu vuông góc của trên chứng minh rằng Đặt với .Tính khoảng cách từ đến theo .Tìm các giá trị của để khoảng cách này có giá trị nhỏ nhất, lớn nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng CM

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh , tâm và vuông góc với mặt phẳng .Gọi theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh rằng Tính khoảng cách từ đến đường thẳng từ đó suy ra khoảng cách từ tới
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (MNP),(SBC)

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng mặt bên vuông góc với đáy.Gọi theo thứ tự là trung điểm Chứng minh rằng Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đường cao của hình tứ diện xuất phát từ đỉnh A

Cho hình tứ diện biết tọa độ các đỉnh . Tính độ dài đường cao của hình tứ diện xuất phát từ đỉnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng, những điểm M(x;y;z) cách đều hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng có phương trình: Chứng minh rằng, những điểm cách đều hai mặt phẳng thì nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và chứa giao tuyến của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m và n để hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là: . Xác định giá trị của để hai mặt phẳng song song với nhau, khi đó tính khoảng cách từ chúng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng:


< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay