Khoảng cách từ 1 điểm

56 kết quả phù hợp trong mục Khoảng cách từ 1 điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng

Cho . Viết phương trình mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính h biết khoảng cách từ trung điểm của A’D’ tới mặt phẳng

Cho hình hộp có đáy là hình vuông cạnh , cạnh bên . Tính biết khoảng cách từ trung điểm của tới mặt phẳng bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng Tìm tọa độ điểm M

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng bằng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a Tìm khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(SAD)

Cho hình vuông có cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sai cho . Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cho hình chóp có tất cả các cạnh bằng 1. Tính khoảng cách tử đến mặt phẳng 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình vuông Tính theo a khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với mặt phẳng . Gọi là trung điểm của . Tính theo khoảng cách từ điểm đến đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình vuông Tìm thể tích hình chóp

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sao cho .1) Tìm thể tích hình chóp .2) Tìm khoảng cách từ đến .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính Tính các khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi Tính khoảng cách

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi tâm , cạnh góc và có đường cao Tính khoảng cách từ đến Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho hình chóp đáy là tam giác vuông tại Tính khoảng cách từ tới mặt phẳng Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng

Cho hình chóp vuông góc với mặt phẳng . Giả sử tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện chứng minh ba góc nhọn

Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. là hình chiếu của trên a) Chứng minh có ba góc nhọnb) Chứng minh là trực tâm c) Chứng minh d) Gọi . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính thể tích của hình chóp

Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật với . Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng .. Tính thể tích của hình chóp .. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Chứng minh rằng vuông góc với mặt phẳng . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác Tìm khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC)

Cho hình chóp tam giác đáy là tam giác vuông tại . Biết rằng mặt phẳng vuông góc với . Giả sử . Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, AD = 2a, AA’ = a.1. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AD’ và B’C.

Cho hình hộp chữ nhật . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng . Gọi là điểm chia trong đoạn theo tỷ số Hãy tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng . Tính thể tích tứ diện


< Lùi ... 1 2 3 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay