khoảng cách

207 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính độ dài đường cao

Cho . Tính độ dài đường cao hạ từ của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách ngắn nhất của đường thẳng và mặt phẳng

Cho Xác định đường chuẩn, tiêu điểm của và vẽ Cho . Tính khoảng cách ngắn nhất của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Giải bài tập về phương trình đường tròn

Cho ba điểm với a. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với tại và tiếp xúc với tại b. Gọi là điểm bất kỳ trên đường tròn ở phần 1. Gọi lần lượt là khoảng cách từ tới đường thẳng . Chứng minh
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định điểm trên Parabol

Trên mặt phẳng với hệ tọa độ trực chuẩn người ta cho một parabol và một đường thẳng có phương trình tương ứng:Xác định điểm trên Parabol sao cho khoảng cách từ đó đến đường thẳng đã cho là ngắn nhất. Tính khoảng cách đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định hình chiếu của 1 điểm

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho điểm , và mặt phẳng .a) Xác định hình chiếu của trên .b) Viết phương trình mặt phẳng qua và chứa đường thẳng:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng

Cho điểm với là ba số dương thay đổi và luôn thỏa mãn Xác định sao cho khoảng cách từ điểm đến là lớn nhất

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Phương trình của mặt phẳng

Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho đường thẳng: và điểm . Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm song song với đường thẳng đồng thời khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng

Cho . Tìm thuộc sao cho khoảng cách từ đến bằng và tìm giao điểm của .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng

Cho Viết phương trình mặt phẳng qua , đồng thời khoảng cách từ tới mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ viết phương trình mặt phẳng cách đều đường thẳng:.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp chữ nhật Tính độ dài đoạn thẳng

Cho hình hộp chữ nhật .Đặt là hai điểm theo thứ tự thuộc và thỏa mãn:a.Hãy biểu diễn các vectơ theo ba vectơ .b.Xác định để c.Tính độ dài đoạn thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

Trong không gian với hệ tọa độ . Cho ba điểm . Viết phương trình mặt phẳng và tìm điểm thuộc mặt phẳng sao cho


< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay