khoảng cách

207 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m và n để hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là: . Xác định giá trị của để hai mặt phẳng song song với nhau, khi đó tính khoảng cách từ chúng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B 1C và AC 1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M thuộc đường tròn (C)

Cho đường tròn và đường thẳng có phương trình: . Tìm tọa độ điểm thuộc đường tròn sao cho khoảng cách từ đến đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (d1); (d2) chéo nhau 2. Tình khoảng cách giữa (d1); (d2)

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình: 1. Chứng minh rằng chéo nhau2. Tình khoảng cách giữa
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.

Cho hàm số: . Với Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.) Tìm trên đồ thị những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.. Chứng minh rằng với mọi đồ thị hàm số luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm m nằm trên đường thẳng

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho các đường thẳng:Tìm tọa độ điểm m nằm trên đường thẳng sao cho khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm A trên mặt cầu (S)

Tìm điểm trên mặt cầu sao cho khoảng cách từ đến mặt phẳng là lớn nhất, nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C và AC1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M thuộc đường tròn (C) sao cho

Cho đường tròn và đường thẳng có phương trình: . Tìm tọa độ điểm thuộc đường tròn sao cho khoảng cách từ đến đạt giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M trên d1 sao cho

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai đường thẳng:.Tìm điểm trên sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đó là nhỏ nhất.

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng . hai điểm . Trong các đường thẳng đi qua và song song với , hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ đến đó là nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng

Cho đều nằm trong mặt phẳng có cạnh , đường thẳng song song với trục tung. Điểm nằm trên góc phần tư thứ nhất trong . Cho a) Xác định và trung điểm của . Viết phương trình mặt phẳng chứa và song song với trục hoành.b) Tính khoảng cách từ đến suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối đa diện

Cho không gian tọa độ . Trên các nửa trục tọa độ lấy các điểm tương ứng với a) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng theo b) Tính thể tích khối đa diện theo trong đó là chân đường cao trong tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm E và F

Trong không gian với hệ tọa độ cho đường thẳng và điểm . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng để tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB

Cho ba điểm . Tìm tọa độ điểm thuộc đường thẳng sao cho độ dài đoạn thẳng nhỏ nhất.


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay