khoảng cách

207 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ trong không gian ta luôn có:

Cho tứ diện ,gọi là các điểm thuộc sao cho:a) Chứng minh rằng với điểm bất kỳ trong không gian ta luôn có:b) Xác định giá trị của để bốn điểm đồng phẳng.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình hộp Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi:

Cho hình hộp .Chứng minh rằng hình hộp này là hình hộp chữ nhật khi và chỉ khi:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện vuông vuông Hãy phân tích vectơ

Cho tứ diện vuông ,vuông tại .Điểm thỏa mãn ,nửa đường thẳng tạo với tia một góc bẳng và tạo với hai tia thành hai góc nhọn bằng nhau.Hãy phân tích vectơ theo ba vectơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Hãy phân tích các vectơ

Cho hình lập phương có tâm ,gọi là tâm của mặt .Hãy phân tích các vectơ theo ba vectơ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a Tìm khoảng cách từ C đến mặt phẳng $(SAD)

Cho hình vuông có cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sai cho . Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ , có độ dài cạnh bằng , đáy là tam giác vuông tại . Hình chiếu vuông góc của đỉnh trên mặt phẳng là trung điểm của cạnh . Tính Cosin của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ax,By,Cz Tìm tập hợp trung điểm Tìm tập hợp trọng tâm

Cho ba tia song song,cùng hướng và không cùng nằm trong một mặt phẳng.Gọi là ba điểm di động theo thứ tự trên các tia sao cho a.Tìm tập hợp trung điểm của .b.Tìm tập hợp trọng tâm của .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp

Cho hình chóp có tất cả các cạnh bằng 1. Tính khoảng cách tử đến mặt phẳng 2. Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp 3. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm điều kiện Thiết diện này là hình gì?

Cho hình chóp có đáy là hình thang với các cạnh đáy . Gọi là trung điểm là trung điểm là trọng tâm tam giác 1. Dựng thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng . Thiết diện này là hình gì?2. Tìm điều kiện của để thiết diện là hình bình hành
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp tứ giác đều cạnh đáy bằng . Gọi là điểm đối xứng của qua trung điểm của . Gọi lần lượt là trung điểm của .1) Chứng minh .2) Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình vuông Tính khoảng các giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với mặt phẳng . Tính khoảng các giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình vuông Tính theo a khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với mặt phẳng . Gọi là trung điểm của . Tính theo khoảng cách từ điểm đến đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng cho hình vuông Tìm thể tích hình chóp

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Qua trung điểm của cạnh dựng đường thẳng vuông góc với mặt phẳng . Trên lấy điểm sao cho .1) Tìm thể tích hình chóp .2) Tìm khoảng cách từ đến .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

cho hai điểm và đường thẳng chứng minh vuông góc

Trong không gian cho hai điểm và đường thẳng : .Tìm điểm sao cho đại lượng nhận giá trị nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba mặt phẳng Chứng minh rằng các đường thẳng đồng quy

Cho ba mặt phẳng phân biệt và đôi một cắt nhau.Chứng minh rằng các giao tuyến hoặc trùng nhau hoặc song song hoặc đồng quy Cho ba đường thẳng không đồng phẳng và đôi một cắt nhau.Chứng minh rằng các đường thẳng này đồng quy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho ba tia Ox,Oy,Oz không đồng phẳng chứng minh vuông góc

Cho ba tia không đồng phẳng.a. Đặt . Chứng minh rằng: .b. Gọi lần lượt là các tia phân giác của các góc , . Chứng minh rằng nếu vuông góc với nhau thì vuông góc với cả .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng đáy là nửa lục giác đều nội tiếp trong đường tròn đường kính Tính các khoảng cách từ đến mặt phẳng Tính khoảng cách từ đường thẳng đến mặt phẳng Tính diện tích của thiết diện của hình chóp với mặt phẳng song song với mặt phẳng và cách một khoảng bằng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm cạnh bằng và vuông góc với .Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Hãy dựng đoạn vuông góc chung

Cho hình chóp và vuông góc với mặt phẳng ,đáy là tam giác vuông cân tại với .Gọi là trung điểm của Hãy dựng đoạn vuông góc chung của Tính độ dài đoạn vuông góc chung của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi Tính khoảng cách

Cho hình chóp có đáy là là hình thoi tâm , cạnh góc và có đường cao Tính khoảng cách từ đến Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay