khoảng cách

207 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường tròn đường kính AB=2R chứa trong mặt phẳng Xác định vị trí

Cho đường tròn đường kính chứa trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng với . Gọi là một điểm di động trên đường tròn. Xác định vị trí của để đọan nối trung điểm hai đoạn là đoạn thẳng vuông góc chung của chúng, khi đó tính độ dài của đoạn vuông góc chung này
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Cho hình chóp đáy là tam giác vuông tại Tính khoảng cách từ tới mặt phẳng Tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác đều Tính góc

Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng , tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh .Biết rằng góc giữa bằng Tính Tính góc giữa và mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tìm khoảng cách từ A đến mặt phẳng

Cho hình chóp vuông góc với mặt phẳng . Giả sử tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng

Cho hình chóp tứ giác ( không song song với ) và một điểm thuộc miền trong của tam giác Tìm giao tuyến của mặt phẳng và mặt phẳng Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác Chứng minh ba điểm thẳng hàng

Cho hình chóp tứ giác ( không song song với ) giao tuyến của là điểm là một điểm di chuyển trên cạnh .Mặt phẳng cắt cạnh tại Chứng minh khi di chuyển trên thì đường thẳng luôn đi qua một điểm cố định. Gọi là giao điểm của .Chứng minh ba điểm thẳng hàng Gọi là giao điểm của .Chứng minh khi di chuyển trên thì di chuyển trên một đường thẳng cố định
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp đều về cùng một phía Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho tam giác vuông cân, là trung điểm cạnh . Trên các nửa đường thẳng vuông góc , về cùng một phía, lấy tương ứng các điểm sao cho . Gọi là chân đường vuông góc kẻ từ tới Chứng minh Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện chứng minh ba góc nhọn

Cho tứ diện có các cạnh đôi một vuông góc với nhau. là hình chiếu của trên a) Chứng minh có ba góc nhọnb) Chứng minh là trực tâm c) Chứng minh d) Gọi . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Gọi O là tâm hình thoi Tính góc phẳng nhị diện cạnh

Gọi là tâm hình thoi cạnh với . Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại lấy điểm với a) Chứng minh rằng tam giác vuông và b) Tính góc phẳng nhị diện cạnh và tính khoảng cách giữa
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính bán kính R của đường tròn

Cho hình lập phương cạnh bằng . Gọi là trung điểm của a) Chứng minh . Tính b) Gọi là trung điểm của . Tính và góc giữa c) Tính bán kính của đường tròn
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm . Biết . Gọi là trung điểm của a) Tính góc và khoảng cách giữa hai đường thẳng b) cắt tại . Tính thể tích đa diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh IJ song song với (SAB)

Cho hình chóp đáy là hình bình hành tâm .Gọi lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với nhau. Gọi là trung điểm là một điểm trên và cách đều .Chứng minh song song với Giả sử hai tam giác đều cân tại .Gọi là các đường phân giác trong của các tam giác .Chứng minh song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho tứ diện Chứng minh song song với các mặt phẳng

Cho tứ diện . Gọi theo thứ tự là trọng tâm . Chứng minh song song với các mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Chứng minh song song với

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành.Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh .Gọi là trung điểm của Chứng minh song song với các mặt phẳng Chứng minh rằng song song với Chứng minh rằng song song với Gọi theo thứ tự là trọng tâm .Chứng minh song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng Chứng minh rằng OA,MN chéo nhau

Trong mặt phẳng , cho hai nửa đường thẳng song song là hai điểm lần lượt thuộc là điểm cố định không thuộc Chứng minh rằng chéo nhau di động, chứng tỏ rằng đường thẳng nối với trung điểm của nằm trong mặt phẳng cố định di động nhưng có giá trị không đổi.Chứng minh rằng mặt phẳng luôn chứa một đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hai đường thẳng Hãy dựng một đường thẳng qua M cắt cả hai a,b

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một điểm không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng một đường thẳng qua cắt cả hai
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm , cạnh bằng . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho chóp Tính diện tích tứ giác đó theo a

Cho chóp có đáy là hình vuông cạnh . Mặt phẳng đi qua cắt lần lượt tại . Đặt . Tứ giác là hình gì ? Tính diện tích tứ giác đó theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có , cạnh bên . Gọi là trung điểm của . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay