khoảng cách

207 kết quả phù hợp trong mục khoảng cách
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Chứng minh rằng đường chéo BD’vuông góc với mặt phẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Hãy tính khoảng cách giữa hai đường thẳng Chứng minh rằng đường chéo vuông góc với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Tính thể tích của hình chóp

Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật với . Các cạnh bên của hình chóp bằng nhau và bằng .. Tính thể tích của hình chóp .. Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh . Chứng minh rằng vuông góc với mặt phẳng . Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tứ giác đều tìm khoảng cách theo a giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp tứ giác đều , cạnh đáy bằng . Gọi là điểm đối xứng của qua trung điểm của . Gọi tương ứng là trung điểm của . Tìm khoảng cách theo giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác Tìm khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC)

Cho hình chóp tam giác đáy là tam giác vuông tại . Biết rằng mặt phẳng vuông góc với . Giả sử . Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cho hình lăng trụ Tìm khoảng cách từ B_1 đến mặt phẳng (A_1BD)

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu của trên mặt phẳng trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hệ mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Gọi M là trung điểm của cạnh

Cho hình chóp đáy là hình thoi cạnh , đường chéo ; và vuông góc với mặt đáy , ở đây, là giao điểm của . Gọi là trung điểm của cạnh . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Biết SH vuông góc với mặt phẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh . Gọi lần lượt là trung điểm của cạnh là giao điểm của . Biết vuông góc với mặt phẳng . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp tam giác Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình chóp tam giác , đáy là tam giác vuông cân tại , trong đó . Giả sử hai mặt phẳng cùng vuông góc với mặt phẳng . Gọi là trung điểm . Mặt phẳng qua và song song với cắt tại .Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau góc . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương cạnh . Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp Dựng và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh vuông góc với mặt đáy . Dựng và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường tròn đường kính AB=2R trong mặt phẳng (P). C là một điểm chạy trên đường tròn.

Cho đường tròn đường kính trong mặt phẳng . là một điểm chạy trên đường tròn. Trên đường thẳng đi qua và vuông góc với mặt phẳng lấy điểm sao cho . Gọi lần lượt là trung điểm của . Xác định vị trí của trên đường tròn sao cho là đường vuông góc chung của .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a

Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh bằng và mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi lần lượt là trung điểm của . Tìm của góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thoi cạnh bằng 5, AC=4

Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằng và chiều cao của hình chóp là , ở đây là giao điểm của hai đường chéo . Gọi là trung điểm của . Tìm góc giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có BA=BC=a

Cho lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có ; cạnh bên . Gọi là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác vuông ABC vuông tại C

Trong mặt phẳng cho tam giác vuông vuông tại . Đoạn và vuông góc với . Tính ở đây là góc giữa hai mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng

Cho hình tứ diện có cạnh vuông góc với mặt phẳng , ngoài ra .Tìm khoảng cách từ đến mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác Tìm h sao cho góc giữa hai mặt phẳng

Trong mặt phẳng cho tam giác vuông tại , đoạn vuông góc với . Tìm sao cho góc giữa hai mặt phẳng bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông Xác định và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh vuông góc với đáy và . Xác định và tính độ dài đường vuông góc chung của hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho hình vuông ABCD cạnh bằng a

Trong mặt phẳng cho hình vuông cạnh bằng . Đoạn cố định vuông góc với tại . lần lượt là các điểm di động trên cạnh . Đặt . Chứng minh rằng là điều kiện cần và đủ để hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trong mặt phẳng (P) cho hình chữ nhật

Trong mặt phẳng cho hình chữ nhật Qua dựng nửa đường thẳng vuông góc với . Lấy là một điểm tùy ý trên . Qua dựng mặt phẳng vuông góc với . Giả sử cắt lần lượt tại .Chứng minh .


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay