khoáng sản

21 kết quả phù hợp trong mục khoáng sản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm khoáng sản

Thế nào là khoáng sản, mỏ khoáng sản và các loại khoáng sản?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hậu quả của dân số tăng nhanh

Câu 1: 2 điểm: Ở nước ta, dân số tăng nhanh gây ra hậu quả gì ?
Câu 2: 2 điểm: Vì sao nói nước ta có điều kiện thuận lợi phát triển khai thác hải sản ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm hình dạng lục địa của châu Phi

Trình bày đặc điểm về hình dạng lục địa, địa hình và khoáng sản của châu Phi?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Dạng tồn tại của khoáng sản

Khoáng sản tồn tại dưới dạng :
A. Rắn . B. Lỏng . C. Khí . D. Cả A,B,C.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông

Khoáng sản quan trọng nhất của biển đông là :
A. Vàng . B. Muối . C. Cát . D. Dầu mỏ .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nước ta có nguồn khoáng sản đa dạng

Chứng minh rằng nc ta có nguồn tn khoáng sản đa dạng?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khoáng sản năng lượng

Khoáng sản nào trong các khoáng sản dưới đây không phải là khoáng sản năng lượng ?
A. Muối mỏ B. Than bùn
C. Than đá C.Dầu mỏ.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân làm cạn kiệt nguồn khoáng sản

Emhãynêumộtsốnguyênnhânlàmcạnkiệtnhanhmộtsốtàinguyênkhoángsảnnước ta.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thực hiện luật khoáng sản của nhà nước

VìsaocầnphảithựchiệnnghiêmchỉnhLuậtkhoángsảncủaNhàNước?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh nước ta tài nguyên phong phú, đa dạng

Chứng minh nước ta cónguồntàinguyênkhoángsảnphongphú, đadạng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta

Nước ta cónguồntàinguyênkhoángsảnphongphú,đadạng. Hãychobiếttạisao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á

Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của Châu Á ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm địa hình của châu Phi

Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản của châu Phi

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long

Khó khăn lớn nhất trong sử dụng tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu long là:
a. Khí hậu nóng ẩm quanh năm. C. Diện tích đất mặn, đất phèn lớn
b. Mạng lưới sông ngòi dầy đặc d. Khoáng sản không nhiều
Câu 4: Ngành công nghiệp có tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu công nghiệp của vùng đông bằng sông Cửu long là:
a. sản xuất vật liệu xây dựng c. cơ khí nông nghiệp, hoá chất
b. Chế biến lương thực thực phẩm d. sản xuất nhựa và bao bì

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm mỏ khoáng sản nội sinh

Thế nào là mỏ khoáng sản nội sinh và mỏ khoáng sản ngoại sinh?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tài nguyên lớn nhất đông nam á

Tài nguyên khoáng sản quan trọng có trữ lượng lớn nhất ở Đông Nam Bộ ?
A. Dầu mỏ
B. Khí tự nhiên
C. Sét cao lanh
D. Bô xít

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

So sánh nhóm khoáng sản nội ngoại sinh

Dựa vào kiến thức đã học, hãy so sánh sự khác nhau giữa hai nhóm khoáng sản nội sinh và ngoại sinh. Nêu tên các loại khoáng sản tiêu biểu của mỗi nhóm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm về khoáng sản

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Định nghĩa khoáng sản

Khoáng sản là gì ? Khoáng sản được chia thành những loại nào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản

Ngành nào dưới đây không phải là ngành công nghiệp hàng đầu của Nhật Bản?

A. Khai thác khoáng sản. B. Chế tạo ôtô, tàu biển.

C. Công nghiệp điện tử. D. Công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.< Lùi 1 2 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay