khối khí

7 kết quả phù hợp trong mục khối khí
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phân biệt thời tiết và khí hậu

Câu 1(2,5điểm)
Phân biệt thời tiết và khí hậu? Nêu tên các đới khí hậu trên trái đất? Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào?
Câu 2 (2,5 điểm)
Trình bày đặc điểm của các khối khí trên bề mặt trái đất? Dựa vào đâu để phân chia các khối khí?
Câu 1

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính áp suất của khối khí

Xét 1 khối lượng khí không đổi , ở trạng thái ban đầu khối khí có thể tích 3 lít , nhiệt độ 27^{circ}C và áp suất là 10 at .Nén khối khí cho đến khi thể tích chỉ còn 1 lít , nhiệt độ lúc này lên đến 77^{circ} C .Tìm áp suất của khối khí lúc này

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Các kiểu khối khí

Căn cứ vào mặt tiếp xúc bên dưới là đại dương hay đất liền, người ta chia ra mấy khối khí?
A. Khối khí nóng và khối khí lạnh. B. Khối khí nóng và khối khí đại dương.
C. Khối khí lục địa và khối khí đại dương . D. Khối khí nóng và khối khí lục địa.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự hình thành khối khí đại dương

Khối khí đại dương được hình thành ở:
A. Trên vùng vĩ độ thấp. B. Trên vùng vĩ độ cao.
C. Trên các biển và đại dương. D. Trên đất liền.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thể tích của một khối khí lí tưởng

Nếu cả nhiệt độ và thể tích của một khối khí lí tưởng tăng gấp đôi thì áp suất:
A.Tăng lên 4 lần B.Giảm đi frac{1}{4} lần C.Không đổi D.Tăng gấp đôi

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính nội năng khối khí

Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 40J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 20J ?
A.Khối khí tỏa nhiệt 40J B.Khối khí nhận nhiệt 20J
C.Khối khí tỏa nhiệt 20J D.Khối khí nhận nhiệt 40J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối khí lí tưởng nung nóng đẳng tích

Trong trường hợp một khối khí lí tưởng nung nóng đẳng tích.Kết luận nào sau đây là đúng:
A.Q > ΔU hoặc Q < ΔU tuỳ trường hợp. B.Q = ΔU.
C.Q > ΔU. D.Q < ΔU.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay