khối lượng muối

1 kết quả phù hợp trong mục khối lượng muối
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của axit béo

Để thủy phân hoàn toàn 44,5kg chất béo A cần vừa đủ 6kg NaOH.
- Tính khối lượng muối sinh ra.
- Tìm công thức của a xit béo trong A?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay