khối lượng muối

2 kết quả phù hợp trong mục khối lượng muối
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm công thức của axit béo

Để thủy phân hoàn toàn 44,5kg chất béo A cần vừa đủ 6kg NaOH.
- Tính khối lượng muối sinh ra.
- Tìm công thức của a xit béo trong A?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

Lấy 16 gam CH4 cho vào bình kín có dung tích 14 lít ở O0C. Nung nóng bình lên nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt phân xảy ra. Sau đó đưa nhiệt độ bình về 00C thu được hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H2, và H2. Áp suất trong bình là 3 atm.
a. Tính phần trăm CH4 bị nhiệt phân.
b. Lấy 1/10 hỗn hợp B đem đốt cháy hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra sục vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0.04M. Tính khối lượng muối tạo thành (xem như phản ứng xảy ra hoàn toàn).< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay