khối lượng riêng

20 kết quả phù hợp trong mục khối lượng riêng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vật lý 6

một mẫu hợp kim chì-thép có m=664g, D=8,3 g/cm3. hãy xác định khối lượng của thép và chì có trong hợp kim biết: Dthép=7300 kg/m3 và Dchì=11300 kg/cm3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định trọng lượng riêng của vật

Một vật có thể tích là 2dm3, trọng lượng vật là 5400N.
a/ Xác định trọng lượng riêng của vật ?(1đ)
b/ Xác định khối lượng riêng của vật và cho biết vật làm từ chất gì? Biết khối lượng riêng của nhôm là: 2700kg/m3; khối lượng riêng của đá là: 2600kg/m3; khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3(2đ)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định dung tích của chai.

Hai chai thuỷ tinh giống hệt nhau, nỳt kớn, một chai chứa đầy nước và một chai chứa đầy dầu. Khi thả vào chậu nước thỡ một chai chỡm xuống đáy và một chai chỡm lơ lửng trong nước. Nếu thả chai chứa đầy nước vào một chậu đầy nước thỡ thể tớch nước tràn ra là 1 lớt.
Cho biết khối lượng riờng của thuỷ tinh làm vỏ chai là 2,4g/cm3, khối lượng riờng của dầu là 0,8g/cm3, khối lượng riờng của nước là 1 g/cm3. Xác định dung tích của chai.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa

a/ Tính nhiệt dung riêng Q cần thiết để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi, cho biết: nhiệt dung riêng của nước đá là 2100J/kgK, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK, nhiệt nóng chảy của nước đá là 34.10^{4}J/kg, nhiệt hóa hơi của nước là 23.10^{5}J/kg
b/ Nếu dùng một bếp dầu hỏa có hiệu suất 80%, người ta phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu lít dầu để cho 2kg nước đá ở -10 độ C biến thành hơi? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800kg/m3, năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là 44.10^{5}J/kg

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật

Khi thả một vật hình lập phương có cạnh 50cm vào một chất lỏng có trọng lượng riêng d1 =12000N/m3 thì thể tích phần vật bị chìm bằng 3/5 thể tích vật.
a) Tính lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật.
b) Tính khối lượng riêng của vật.
c) Nếu ta thả vật đó vào trong chất lỏng thứ hai có trọng lượng riêng d2 =8000 N/m3 . Vật đó chìm hay nổi? vì sao?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một trọng vật bằng chì có khối lượng m1 ở nhiệt độ to = 0oC được nối với một cục nước đá khối lượng m2 = 1kg ở nhiệt độ -30oC, sau đó thả vào một bể rộng chứa nước ở 0oC. Ban đầu cả nước đá và trọng vật bị chìm. Sau một thời gian thì hệ nổi lên.
1. Giải thích hiện tượng này.
2. Khối lượng m1 của trọng vật nằm trong giới hạn nào? Khối lượng riêng của chì là D1 = 11g/cm3, của nước đá là D2 = 0,9g/cm3, của nước là D3 = 1g/cm3. Nhiệt dung riêng của nước đá là c = 2200J/kg.K. Nhiệt nóng chảy của nước đá là λ = 330kJ/kg.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa khối lượng riêng

a/ Thế nào là khối lượng riêng?
b/ Viết công thức tính khối lượng riêng. Cho biết tên đại lượng và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một khối sắt nặng 15,6 kg, có thể tích 2 dm3. Tính khối lượng riêng của khối sắt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khi nung nóng vật rắn

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?:
A. Khối lượng của vật tăng . B. Khối lượng của vật giảm .
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D.Khối lượng riêng của vật giảm .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách đo khối lượng riêng

- Dùng cân đo khối lượng m của quả nặng bằng thép.
- Dùng bình chia độ để đo thể tích V của quả nặng bằng thép.
Tính được khối lượng riêng của quả nặng bằng thép dựa vào công thức: D=frac{m}{V}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng

Một cốc đựng đầy nước có tổng khối lượng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tính khối lượng riêng

Phát biểu và viết công thức tính khối lượng riêng? Nêu rõ kí hiệu, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh

a)Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh ta cần dùng : một cái cân và một bình chia độ
b) HS biết tóm tắt.
Cho biết:
V : 500dm3 = 0,5m3
D : 2600kg/m3
m = ? (kg)
d = ? (N/m3 Bài giải
Khối lượng của pho tượng đá:D=frac{m}{V}Rightarrow m=D.V=2600.0,5=1300(kg)

Trọng lượng riêng của đá:
d = 10.D = 10.2600 = 26000 (N/m3)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách xác định khối lượng riêng của vật

- Đo khối lượng m của các hòn bi bằng cân
- Đo thể tích V của các hòn bi bằng bình chia độ
- Tính được khối lượng riêng D của các hòn bi bằng công thức D=frac{m}{V}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trọng lượng riêng của nước

Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là
A. 1000 N/m3 B. 10000N/m3 C. 100N/m3 10N/m3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối lượng riêng của hòn bi thuỷ tinh

Để xác định khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng
A. một cái cân, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.
B. một cái lực kế, một lượng nước thích hợp, một bình chứa.
C. một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.
D. một cái cân và một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đơn vị của khối lượng riêng

Đơn vị của khối lượng riêng là
A. kg/m2. B. kg/m. C. kg/m3. D. kg.m3.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ ẩm tỉ đối của không khí

Trong 1m3 không khí ở 150C có 10g hơi nước. Biết rằng ở nhiêt độ đó khối lượng riêng hơi nước băo hoà là 12,8g/cm3. Hăy xác đinh độ ẩm tỉ đối của không khí:
A.f = 25,6%. B.f = 78,1%. C.f = 100%. D.f = 12,8%.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng riêng

Khối lượng riêng của sắt là 7800kg/m3. Số đó cho biết gì?
a. Cứ 1m^{3} sắt có trọng lượng 7800Kg/1m^{3}.
b. Cứ 1m^{3} sắt có khối lượng 7800Kg.
c. Cứ 1m^{3} sắt có trọng lượng 7800Kg.
d. Cứ 1m^{3} sắt có khối lượng 7800Kg/1m^{3}< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay