khối lượng

543 kết quả phù hợp trong mục khối lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nhịp tim với khối lượng cơ thể

a. nhịp tim của một số loài động vật như sau: voi 25 – 40 nhịp/phút, cừu 70 – 80 nhịp/phút, mèo 110 – 130 nhịp/phút. Em có nhận xét gì về mối liên hệ giữa nhịp tim với khối lượng cơ thể? Giải thích tại sao các động vật nêu trên lại có nhịp tim khác nhau?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Thế năng hấp dẫn

Thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào yếu tố nào?

A. Khối lượng của vật. B. Độ cao và trọng lượng của vật.

C. Khối lượng và vận tốc của vật. D. Khối lượng và độ cao của vật.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa khối lượng riêng

a/ Thế nào là khối lượng riêng?
b/ Viết công thức tính khối lượng riêng. Cho biết tên đại lượng và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khi đun nóng một luợng chất lỏng

Hiện tuợng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng một luợng chất lỏng: A.Khối luợng của chất lỏng tăng.
B.Trọng luợng của chất lỏng tăng.
C.Thể tích của chất lỏng tăng.
D.Cả khối luợng, trọng luợngvà thể tích của chất lỏng tăng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng rượu nguyên chất

Cho 20 ml rượu etylic 96o tác dụng với Na dư
a) Tìm thể tích và khối lượng rượu nguyên chất, biết Dr = 0,8 g/ml
b) Tính thể tích H2 thu được ở đktc biết D_{H_{2}O} = 1 g/ml.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hỗn hợp khí

Hãy tính:
1. Số mol của 64 g Cu.
2. Khối lượng của 3 mol CaCO3 là bao nhiêu gam?
3. Tính V của hổn hợp khí ( đktc) gồm 0,44 g CO2 và 0,02 g H2.
( Cho NTK của các nguyên tố là Cu = 64, Ca = 40, C= 12)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khí thoát ra

Hòa tan 5,6 gam sắt vào 200 ml dung dịch H2SO4:
Ptpu: Fe + H2SO4 -> FeSO4 + H2
a. Tính thể tích khí thoát ra đktc.
b. Tính nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng.
c. Tính khối lượng muối thu được?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng của vật

Một khối sắt nặng 15,6 kg, có thể tích 2 dm3. Tính khối lượng riêng của khối sắt ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khi nung nóng vật rắn

Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn ?:
A. Khối lượng của vật tăng . B. Khối lượng của vật giảm .
C. Khối lượng riêng của vật tăng. D.Khối lượng riêng của vật giảm .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách đo khối lượng riêng

- Dùng cân đo khối lượng m của quả nặng bằng thép.
- Dùng bình chia độ để đo thể tích V của quả nặng bằng thép.
Tính được khối lượng riêng của quả nặng bằng thép dựa vào công thức: D=frac{m}{V}

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng riêng

Một cốc đựng đầy nước có tổng khối lượng là 260g. Người ta thả vào cốc một viên sỏi có khối lượng 28,8g. Sau đó đem cân thì thấy tổng khối lượng là 276,8g. Tính khối lượng riêng của hòn sỏi, biết khối lượng riêng của nước là 1g/cm3.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Công thức tính khối lượng riêng

Phát biểu và viết công thức tính khối lượng riêng? Nêu rõ kí hiệu, đơn vị của các đại lượng trong công thức.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của khối lượng chất lỏng

Khối chất lỏng có đặc điểm nào sau đây.
A. Không có thể tích riêng. B. Không có hình dạng riêng.
C. Chịu nén tốt D. Có cấu trúc tinh thể.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh

a)Muốn đo khối lượng riêng của hòn bi thủy tinh ta cần dùng : một cái cân và một bình chia độ
b) HS biết tóm tắt.
Cho biết:
V : 500dm3 = 0,5m3
D : 2600kg/m3
m = ? (kg)
d = ? (N/m3 Bài giải
Khối lượng của pho tượng đá:D=frac{m}{V}Rightarrow m=D.V=2600.0,5=1300(kg)

Trọng lượng riêng của đá:
d = 10.D = 10.2600 = 26000 (N/m3)

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cách xác định khối lượng riêng của vật

- Đo khối lượng m của các hòn bi bằng cân
- Đo thể tích V của các hòn bi bằng bình chia độ
- Tính được khối lượng riêng D của các hòn bi bằng công thức D=frac{m}{V}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng

Lấy 16 gam CH4 cho vào bình kín có dung tích 14 lít ở O0C. Nung nóng bình lên nhiệt độ cao để phản ứng nhiệt phân xảy ra. Sau đó đưa nhiệt độ bình về 00C thu được hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H2, và H2. Áp suất trong bình là 3 atm.
a. Tính phần trăm CH4 bị nhiệt phân.
b. Lấy 1/10 hỗn hợp B đem đốt cháy hoàn toàn. Dẫn toàn bộ khí CO2 sinh ra sục vào 2 lít dung dịch Ca(OH)2 có nồng độ 0.04M. Tính khối lượng muối tạo thành (xem như phản ứng xảy ra hoàn toàn).

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập đốt cháy Andehit

X, Y, Z, T là 4 andehit liên tiếp trong dãy đồng đẳng, trong đó MT= 2,4MX.

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Z rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch sau sẽ:
A.Tăng 18g B. Tăng 13,2g C. Giảm 11,4g D. Giảm 30g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trọng lượng riêng của nước

Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3 thì trọng lượng riêng của nước là
A. 1000 N/m3 B. 10000N/m3 C. 100N/m3 10N/m3

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính trọng lượng

Một vật có khối lượng 450g thì trọng lượng của nó là
A. 0,45N B. 4,5N C. 45N D. 4500N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

khối lượng riêng của hòn bi thuỷ tinh

Để xác định khối lượng riêng của các hòn bi thuỷ tinh, ta cần dùng
A. một cái cân, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.
B. một cái lực kế, một lượng nước thích hợp, một bình chứa.
C. một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp, một bình tràn.
D. một cái cân và một cái bình chia độ, một lượng nước thích hợp.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay