khối lượng

543 kết quả phù hợp trong mục khối lượng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tỉ số khối lượng của chất

Hạt nhân _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} phóng xạ và biến thành một hạt _{Z_{2}}^{A_{2}}	extrm{Y} bền. Coi khối lượng của hạt nhân X, Y bằng số khối của chúng tính theo đơn vị u. Biết chất phóng xạ _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X} có chu kì bán rã là T. Ban đầu có một khối lượng chất _{Z_{1}}^{A_{1}}	extrm{X}, sau 2 chu kì bán rã thì tỉ số giữa khối lượng của chất Y và khối lượng của chất X là
A. 4frac{A_{1}}{A_{2}} B. 4frac{A_{2}}{A_{1}} C. 3frac{A_{2}}{A_{1}} D. 3frac{A_{1}}{A_{2}}

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất phóng xạ Po

Chất phóng xạ _{84}^{210}	extrm{Po} có chu kì bán ra 138 ngày phóng xạ alpha và biến thành hạt chì _{82}^{206}	extrm{Pb}. Lúc đầu có 0,2g Po. Sau 414 ngày thì khối lượng chì thu được là
A.0,175g B.0,025g C.0,172g D.0,0245g

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính động lượng của hạt nhân

Một hạt nhân có khối lượng m=5,0675.10^{-27}kg đang chuyển động với động năng 4,78MeV. Động lượng của hạt nhân là

A. 2,4.10^{-20}kg m/s. B. 3,875.10^{-20}kg m/s C. 8,8.10^{-20}kg m/s. D. 7,75.10^{-20}kg m/s

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

đồng vị của magie

Đồng vị _{11}^{24}	extrm{Na} là chất phóng xạ eta ^{-} và tạo thành đồng vị của Magiê. Mẫu có khối lượng ban đầu là m_{o}=0,25g. Sau 120 giờ độ phóng xạ cuả nó giảm đi 64 lần. Khối lượng Magiê tạo ra sau thời gian 45 giờ.

A.0,25g. B.0,197g. C.1,21g. D.0,21g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chu kì dao động của lò xo

Ba vật A, B, C có khối lượng lần lượt bằng 400g, 500g và 700g được móc nối tiếp vào một lò xo (A nối với lò xo, B nối với A và C nối với B). Khi bỏ C đi thì hệ dao động với chu kì 3s. Chu kì dao động của hệ khi chưa bỏ C và khi bỏ cả B và C lần lượt là
A. 2s; 4s. B. 2s; 6s. C. 4s; 2s. D. 6s; 1s.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 10 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vận tốc của proton

Một proton vận tốc V bắn vào nhân Liti (_{3}^{7}\textrm{Li} ) đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống hệt nhau với vận tốc có độ lớn bằng V{}' và cùng hợp với phương tới của proton một góc 60^{\circ}, m_{X} là khối lượng nghỉ của hạt X . Giá trị của V{}'
A. \frac{m_{p}V}{m_{X}} . B. \frac{\sqrt{3}m_{X}V}{m_{p}} . C.\frac{m_{X}V}{m_{p}} . D.\frac{\sqrt{3}m_{p}V}{m_{X}} .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính biên độ dao động

Câu 1: Một vật nhỏ khối lượng m đặt trên một tấm ván nằm ngang hệ số ma sát nghỉ giữa vật và tấm ván là . Cho tấm ván dao động điều hoà theo phương ngang với tần số . Để vật không bị trượt trên tấm ván trong quá trình dao động thì biên độ dao động của tấm ván phải thoả mãn điều kiện nào ?
A. Aleq 1,25cm B.Aleq 1,5cm C. Aleq 2,5cm D. Aleq 2,15cm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

độ cứng của lò xo

Gắn một vật có khối lượng m = 200g vào lò xo có độ cứng k = 80 N/m. Một đầu của lò xo được cố định, ban đầu vật ở vị trí lò xo không biến dạng trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo m khỏi vị trí ban đầu 10cm dọc theo trục lò xo rồi thả nhẹ cho vật dao động. Biết hệ số ma sát giữa m và mặt phẳng ngang là mu = 0,1 (g = 10m/s2). Độ giảm biên độ dao động của m sau mỗi chu kỳ dao động là:
A. 0,5cm B. 0,25cm C. 1cm; D. 2cm

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tần số của photon

Dưới tác dụng của bức xạ gamma, hạt nhân _{6}^{12}C	extrm{} có thể tách thành các hạt nhân _{2}^{4}He	extrm{} và sinh hoặc không sinh các hạt khác kèm theo. Biết khối lượng của các hạt là: m_{He}=4,002604u; m_{C}=12u; Tần số tối thiểu của photon gamma để thực hiện được quá trình biến đổi này bằng:

A. approx 1,76.10^{21}Hz; B. approx 1,67.10^{21}Hz; C. approx 1,76.10^{20}Hz; D. approx 1,67.10^{20}Hzz

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính số nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến

Một gen có 4800 liên kết hidro và có tỉ lệ A/G = 1/2, bị đột biến thành alen mới có 4801 liên kết hidro và có khối lượng 108.104 đvC. Biết mỗi nucleotit có khối lượng 300 đvC. Số nucleotit mỗi loại của gen sau đột biến là :
A. A=T=601, G=X=1199 B. A=T=600, G=X=1200
C. A=T=598, G=X=1202 D. A=T=599, G=X=1201

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính Cơ năng dao động điều hoà của con lắcđơn

Con lắc đơn có chiều dài l = 98cm, khối lượng vật nặng là m = 90g dao động với biên độ góc alpha_{0}=6^{circ}tại nơi có gia tốc trọng trường g =9,8 m/c^{2}.Cơ năng dao động điều hoà của con lắc có giá trị bằng:

A: E = 0,09 J B: E = 1,58J C: E = 1,62 J D: E = 0,0047 J

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập tính khối lượng của nguyên tử

Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày :
A 0,674kg. B: 1,050kg. C: 2,596kg. D: 6,74kg

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính năng lượng liên kết của hạt nhân

Hạt nhân đơteri _{1}^{2}D	extrm{} có khối lượng 2,0136u. Biết khối lượng của prôton là 1,0073u và khối lượng của nơtron là 1,0087u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân _{1}^{2}D	extrm{}
A: 1,86MeV B: 2,23MeV C: 1,12MeV D: 2,02MeV

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

bài tập về con lắc lò xo

Con lắc lò xo treo vào giá cố định, khối lượng vật nặng là m = 100g. Con lắc dao động điều hoà theo phương trình: x=4cosleft ( 10sqrt{5}t 
ight )cm. Lấy g = 10 m/s^{2}. Lực đàn hồi cực đại và cực tiểu tác dụng lên giá treo có giá trị là:
A: F_{max}=3N; F_{min}=0N B:F_{max}=3N; F_{min}=1N C: F_{max}=4N; F_{min}=2N D: F_{max}=4N; F_{min}=1N

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

thiên hà là gì

Tìm phát biểu sai về các thiên hà
A: Các sao tồn tại trong vũ trụ thành những hệ hệ tương đối lập với nhau. Mỗi hệ như vậy gồm hàng chục sao, được gọi là thiên hà
B: Thiên hà xoắn ốc có hình dạng dẹt như cái đĩa, có những cánh tay xoắn ốc
C: Thiên Hà elip có khối lượng trải rộng và là những nguồn phát sáng vô tuyến rất mạnh
D: Thiên hà không định hình trông như những đám mây.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng của chất phóng xạ

Chọn câu đúng. Chất Iốt phóng xạ I^{131} có chu kỳ bán rã là 8 ngày. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần khối lượng của nó còn lại là:
A: 0,78g. B: 0,19g. C: 2,04g. D: 1,09g.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng khi biết vận tốc

Một vật có khối lượng nghỉ m_{o}=1kg. Khi chuyển động với vận tốc v = 0,6c thì khối lượng của nó là bao nhiêu?
A: không đổi B: 1,25kg C: 0,8kg D: không đáp án

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính khối lượng electron ra

Khối lương của e là m_{e}=5,486.10^{-4}u. Tính khối lượng e ra MeV/c^{2}. Biết 1u = 931,5MeV/c^{2}

A: 0,5 B: 1 B: 0,51 D: 0,55

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường khi vật dao động điều hòa

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và vật nhỏ có khối lượng 250 (g), dao động điều hoà với biên độ 6 (cm). Ban đầu vật đi qua vị trí cân bằng, sau 7pi/120 (s) vật đi được quãng đường dài
A: 9 cm B: 15cm C: 3 cm D: 14 cm

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính khối lượng muối khan

Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

A. 5,8 gam. B. 6,5 gam. C. 4,2 gam. D. 6,3 gam.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay