không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

tâm hình chóp

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. SA=AC=a căn 2. Tìm điểm O cách đều các đỉnh của hình chóp, tính OA

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Cấu túc không gian của prôtêin

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Thể tích lăng trụ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tọa độ không gian 12

Cho A(0,0,2) ; B(2,-2,3) và mặt phẳng (P) : x+y+z+3 = 0.

a. Lập (Q) qua A,B vuông góc với (P)

b.Tìm tọa độ C,D biết C nằm trên (Q) và ABCD là tứ diện đều.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, có AB=a; BC=asqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của S trùng với trung điểm M của đoạn AC, góc tạo bởi cạnh bên SB với mặt đáy (ABC) bằng 450.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

b) Xác định a, biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng 16Pi .

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

BAI TAP TOAN HINH

cho hinh chop S.ABCD co ABCD la hcn , SA=a, BC=acan3, SD=acan5,tam giac SBC vuong tai B ,tam giac SCD vuong tai D. a,cmr SA VUONG (ABCD)

b,goi H la hinh chieu cua A len SC , duong thang qua A vuong voi AC cat BC tai I cat CD tai J .xac dinh giao diem K cua SB va (HIJ),giao diem L cua SD va (HIJ).cmr AK vuong (SBC), AL vuong(SCD)

c, tinh dien tich tu giac AKHL

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giải bài tập hình chóp tứ giác

Cho hình chóp tứ giác đáy là hình vuông cạnh vuông góc với đáy và Tính góc giữa Gọi là trung điểm của .Tính góc giữa hai đường thẳng Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ

Cho hình lăng trụ tam giác (các cạnh bên ): . Tính thể tích của và độ dài đường cao của lăng trụ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập tính độ dài đường cao

Cho . Tính độ dài đường cao hạ từ của tứ diện
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập hay về viết phương trình mặt phẳng

Hãy viết phương trình mặt phẳng qua điểm song song với trục và vuông góc với mặt phẳng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng vuông góc và giao tuyến của hai mặt phẳng là . Hai điểm nằm trên , thuộc thuộc sao cho cùng vuông góc với . Tìm độ dài đoạn biết .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập chứng minh tam giác nhọn

Cho ba tia không đồng phẳng và đôi một vuông góc với nhau.Trên các tia theo thứ tự, lấy các điểm là một điểm thuộc mặt phẳng Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để là trực tâm của tam giác Chứng minh rằng khi thì hệ thức sau đây được thỏa mãn Chứng minh rằng tam giác là tam giác nhọn
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp

Cho khối lập phương ABCD.A'B'C'D' có đường chéo AC' = 3a.Gọi O và O' lần lượt là tâm của hai đáy ABCD và A'B'C'D'.

Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D'

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình chóp tam giác.

Cho hình chóp tam giác SABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại A, AB=AC=a (a>0), hình chiếu của S trên đáy trùng với trọng tâm G của tam giác ABC. Đặt SG=x (x>0). Xác định giá trị của x để góc phẳng nhị diện (B, SA, C) bằng 60 độ.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a. Mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặp phẳng vuông góc với đáy. Biết AC\perp SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và d_{(BD;SC)}.


Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 318

Notice: Undefined offset: 3 in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 306
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm phương trính tiếp tuyến d của hypebol

cho hypebol (H): 4x^2 - 9y^2 - 36 = 0 . Viết phương trình tiếp tuyến d của (H), biết d vuông góc với d' :x + 3y - 2 = 0

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh phép vị tự

Chứng minh rằng phép vị tự biến mỗi đường thẳng thành một đường song song hoặc trùng với nó, biến mỗi mặt phẳng thành một mặt phẳng song song hoặc trùng với nó.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng song song

Cho mặt phẳng , hai đường thẳng chéo nhau cắt tại . Goị là mặt phẳng xác định bởi và đường thẳng song song với vẽ từ . Một đường thẳng di động song song với hay chứa trong , cắt tại , cắt tại là điểm trên đường thẳng ấy sao cho ( cho trước và )Đường thẳng song song với vẽ từ , cắt mặt phẳng tại .a) Tìm tập hợp các điểm khi di động trên b) Chứng minh rằng vectơ luôn bằng một vectơ cố định. Từ đó tìm tập hợp các điểm khi di động trên
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

giup mk bai nay voi duong thang vuong goc voi mat phang

cho hinh chop S.ABCD co day ABD la tam giac vuong tai B;SA vuong goc voi(ABC),AH la duong cao ke tu A cua DeltaSAB.HK vuong goc voi SB(K epsilon SC).CMR

BC vuong goc voi(SAB)

AH vuong goc voi(SBC)

KH vuong goc voi (SAB)< Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay