không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đó là nhỏ nhất.

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng . hai điểm . Trong các đường thẳng đi qua và song song với , hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ đến đó là nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1;-1;1)

Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm và cắt cả hai đường thẳng:.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm k để đường thẳng dk vuông góc với mặt phẳng (P)

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho đường thẳng Tìm để đường thẳng vuông góc với mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm sao cho MI vuông góc với mặt phẳng

Trong không gian cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi là giao điểm của với . Tìm tất cả các điểm sao cho vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tất cả các điểm

Trong không gian cho hai điểm và mặt phẳng . Tìm tất cả các điểm sao cho .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

hứng minh mặt phẳng vuông góc Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng

Trong không gian cho với . Gọi là hình chiếu vuông góc của xuống hai đường thẳng a) Viết phương trình mặt phẳng chứa đường thẳng . Chứng minh rằng mặt phẳng đó vuông góc với b) Tính theo để
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình của mặt phẳng

Cho . Viết phương trình của mặt phẳng qua và tạo với mặt phẳng một góc
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng trung trực AB

Cho a) Viết phương trình mặt phẳng trung trực b) Tính của góc hợp bởi mặt phẳng trung trực và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa mặt phẳng đi qua các điểm O,M,N

Tìm góc giữa mặt phẳng đi qua các điểm và mặt phẳng đi qua các điểm với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:a) b)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng

Cho đều nằm trong mặt phẳng có cạnh , đường thẳng song song với trục tung. Điểm nằm trên góc phần tư thứ nhất trong . Cho a) Xác định và trung điểm của . Viết phương trình mặt phẳng chứa và song song với trục hoành.b) Tính khoảng cách từ đến suy ra khoảng cách giữa trục hoành và đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối đa diện

Cho không gian tọa độ . Trên các nửa trục tọa độ lấy các điểm tương ứng với a) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng theo b) Tính thể tích khối đa diện theo trong đó là chân đường cao trong tam giác
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm E và F

Trong không gian với hệ tọa độ cho đường thẳng và điểm . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng để tam giác là tam giác đều.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách Viết pt đường thẳng

Cho hai đường thẳng lần lượt có phương trình : Chứng minh chéo nhau. Tính khoảng cách Viết pt đường thẳng đi qua điểm và cắt đồng thời cả
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt cầ

Trong hệ tọa độ trực chuẩn , cho đường thẳng (): và mặt phẳng (): Lập phương trình mặt cầu () có tâm nằm trên đường thẳng (), tiếp xúc với mặt phẳng () và có bán kính bằng Gọi là giao điểm của mặt phẳng () với đường thẳng (); là tiếp điểm của mặt cầu () với mặt phẳng . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích của hình chóp D.OABC

Trong không gian cho bốn điểm Gọi là trung điểm đoạn . Hãy tìm tọa độ giao điểm của đoạn thẳng (trong đó là gốc tọa độ) với mặt phẳng ( Tính thể tích của hình chóp Tìm tọa độ điểm đối xứng với điểm qua đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng . Xác định tọa độ điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến bằng OM
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định b và c, biết mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P)

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm trong đó b, c dương và mặt phẳng . Xác định b và c, biết mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng


< Lùi ... 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay