không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_2.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_5.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_7.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429

Warning: fopen(images/baitap/onthionline_bai-tap-ve-hinh-chop_13363_9.gif): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 427

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 428

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/html/onthionline.net/product_php_function.php on line 429
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Ta có <span><img src=" align="absmiddle" /><span><img src=" align="absmiddle" /> (1)

Tương tự ta có <span><img src=" align="absmiddle" /> (2)

Từ (1) và (2) suy ra <span><img src=" align="absmiddle" />

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình giải tích trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ cho hai đường thẳng Tìm để cắt nhau.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hệ thức

Cho tứ diện Chứng minh hệ thức là trung điểm của là trung điểm của Chứng minh hệ thức :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp với tâm Với mọi điểm ta đặt Chứng minh rằng . Hãy xác định vị trí của điểm để đạt giá trị bé nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tập hợp các điểm M

Trong không gian, cho ba điểm cố định không thẳng hàng, tìm tập hợp các điểm sao cho :
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình chóp

Cho có đáy là hình chữ nhất với . Cạnh vuông góc với đáy, còn cạnh tạo với mặt phẳng đáy góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . mặt phẳng cắt tại điểm . Tính thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình lăng trụ

Cho hình lăng trụ có đáy là hình chữ nhật với . Hình chiếu vuông góc của trên trùng với giao điểm của hai đường chéo của đáy. Biết rằng hai mặt phẳng tạo với nhau một góc .Tìm thể tích lăng trụ đã cho.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về đường thẳng

Chứng minh tính chất: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về hình hộp chữ nhật

Cho hình hộp chữ nhật (trong đó: ) với .Mặt phẳng qua không cắt hình hộp và cắt kéo dài tại a)Chứng minh rằng: b)Tìm giá trị nhỏ nhất của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ các điểm đến đường thẳng:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt phẳng

Lập phương trình mặt phẳng qua giao tuyến của hai mặt phẳng: , biết rằng:a) qua b) c)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm trong chùm mặt phẳng xác định bởi hai mặt phẳng

Tìm trong chùm mặt phẳng xác định bởi hai mặt phẳng: hai mặt phẳng vuông góc với nhau, trong đó một mặt phẳng đi qua điểm
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình của mặt phẳng

Xác định các tham số để mặt phẳng thuộc chùm mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng song song

Chứng minh hai đường thẳng sau đây song song và viết phương trình mặt phẳng chứa hai đường thẳng đó:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích tứ diện

Trong không gian , cho bốn điểm .a) Chứng minh rằng không thẳng hàng.Tính diện tích .b) Chứng minh rằng không đồng phẳng. Tính thể tích tứ diện và độ dài đường cao của tứ diện kẻ từ đỉnh .c) Tìm tọa độ điểm cách đều bốn đỉnh .d) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích hình chóp

Cho vuông tại . Trên đường thẳng vuông góc tại lấy điểm sao cho là đường cao là trung điểm là hình chiếu của trên a) Chứng minh là trung điểm b) Tính cosin góc giữa hai c) Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ của điểm

Trong không gian với hệ trục , cho đường thẳng: và hình bình hành . Cho diện tích bằng , tìm tọa độ .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau

Trong không gian tọa độ cho đường thẳng có phương trình Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng cắt cả và song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian tọa độ cho mặt phẳng đường thẳng: Chứng minh : chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng nằm trong cắt cả .


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay