không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng: và mặt phẳng . Viết phương trình chính tắc của đường thẳng , biết nằm trên mặt phẳng và cắt hai đường thẳng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ , cho đường thẳng: và mặt phẳng . Viết phương trình đường thẳng nằm trong sao cho cắt và vuông góc với đường thẳng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng

Trong không gian toạ độ cho đường thẳng và mặt phẳng . Gọi là giao điểm của . Viết phương trình đường thẳng nằm trong mặt phẳng , vuông góc với đồng thời thoả mãn khoảng cách từ tới bằng .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Xác định tâm và bán kính mặt cầu

Cho hình lập phương có các cạnh bên và cạnh . Cho các điểm trên cạnh sao cho . Xét mặt cầu đi qua bốn điểm a) Chứng minh rằng b) Xác định tâm và bán kính mặt cầu theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình lập phương Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương

Cho hình lập phương cạnh a) Chứng minh . Tính b) Tính góc giữa c) Gọi là trung điểm của cạnh là một điểm trên cạnh thỏa . Tính thể tích tiết diện do cắt hình lập phươngd) Tính tỉ số thể tích hai phần hình lập phương do thiết diện chia ra
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tọa độ không gian

Trong không gian , đường thẳng có phương trình là: và đường thẳng có phương trình là: Chứng minh rằng hai đường thẳng đó cắt nhau. Tìm giao điểm của chúng.. Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng () đi qua hai đường thẳng ’.. Tìm thể tích phần không gian giới hạn bởi mặt phẳng () và ba mặt phẳng tọa độ.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (ABC)

Trong không gian với hệ tọa độ . Cho ba điểm . Viết phương trình mặt phẳng và tìm điểm thuộc mặt phẳng sao cho
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm O

Trong không gian , cho các điểm . Tìm tọa độ điểm đối xứng với qua .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng đi qua A

Trong không gian cho điểm và đường thẳng có phương trình: . Viết phương trình đường thẳng đi qua , cắt và vuông góc với .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác

Cho tứ diện vuông vuông tại Chứng minh hình chiếu của lên là trực tâm của tam giác . Tính theo Chứng minh tổng bình phương diện tích các tam giác bằng bình phương diện tích tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ rằng ba vectơ này không đồng phẳng

Cho a) Chứng tỏ rằng ba vectơ này không đồng phẳng b) Cho . Hãy phân tích theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xét sự đồng phẳng của ba vecto

Xét sự đồng phẳng của ba vecto a) b)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm vecto

Cho . Tìm vecto thỏa mãn đồng thời ba điều kiện là đồng phẳng và nằm trong mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng

Cho hình hộp a) Chứng minh rằng: b) Cho . Tính tọa độ các đỉnh còn lại.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) Chứng minh rằng

Cho đường thẳng vuông góc với mặt phẳng tại . Gọi là phép đối xứng qua , là phép đối xứng qua đường thẳng là phép đối xứng qua mặt phẳng . Chứng minh rằng a) b) c)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng

Chứng minh rằng hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau là một phép đối xứng tâm. Ngược lại mỗi phép đối xứng tâm đều có thể xem ( bằng nhiều cách) là hợp thành của ba phép đối xứng qua ba mặt phẳng đôi một vuông góc với nhau.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hãy nêu cách dựng ảnh của một điểm M qua phép đối xứng trượt F

Cho phép đối xứng qua mặt phẳng và phép tịnh tiến theo vectơ , trong đó ( vuông góc với vectơ pháp tuyến của ).Phép hợp thành được gọi là phép đối xứng trượt. Mặt phẳng gọi là mặt phẳng đối xứng, vectơ gọi là vectơ trượt.a) Hãy nêu cách dựng ảnh của một điểm qua phép đối xứng trượt .b) Chứng minh rằng c) Trong trường hợp , hãy tìm những điểm sao cho và những mặt phẳng sao cho và những đường thẳng sao cho d) Chứng minh rằng với mọi điểm và ảnh , trung điểm của luôn nằm trên một mặt phẳng cố định.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu có tâm I trên đường thẳng d

Trong không gian cho đường thẳng: và hai mặt phẳng:Viết phương trình mặt cầu có tâm trên đường thẳng () và tiếp xúc với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng MN

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn Oxyz cho điểm ) và đường thẳng có phương trình: Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Tính độ dài đoạn thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng P

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình: . Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (). Tính góc giữa đường thẳng () và mặt phẳng ().. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (’) của đường thẳng () trên mặt phẳng (). Lấy điểm nằm trên đường thẳng () sao cho , với là số dương cho trước. Xét tỉ số: với điểm di động trên mặt phẳng (). Chứng tỏ rằng tồn tại một vị trí của để tỷ số đó đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất ấy..


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay