không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình :() : . Tìm tọa độ các điểm thuộc đường thẳng () sao cho khoảng cách từ mỗi điểm đó đến mặt phẳng () bằng . Gọi là điểm đối xứng của điểm qua đường thẳng (). Hãy xác định tọa độ điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm các giá trị của tham số m để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu

Trong không gian tọa độ Oxyz cho điểm và đường thẳng Tính khoảng cách từ A đến . Viết phương trình mặt cầu tâm A, cắt tại hai điểm B và C sao cho BC=8
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ một vecto chỉ phương của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: a) Tìm tọa độ một vecto chỉ phương của đường thẳng (d)b) Chứng tỏ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ

Cho phương trình: 1. Tìm điều kiện của m để phương trình (1) là phương trình chính tắc của một đường thẳng, gọi là họ . Khi đó, tìm điểm cố định mà họ luôn đi qua2. Chứng tỏ rằng họ đường thẳng luôn thuộc mặt phẳng (P) cố định3. Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình: 1. TÌm điều kiện của m để phương trình trên là phương trình đường thẳng 2. Tìm điểm cố định mà họ đường thẳng luôn đi qua
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ các đỉnh

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh , đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình . Tìm tọa độ các đỉnh B, C, biết điểm nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng đi qua A(2; 0; -3) và vuông góc với hai đường thẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm góc giữa hai mặt phẳng

Cho điểm A(2; -1; 3) và hai mặt phẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai mặt phẳng 2. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm M và song song với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Phương trình chính tắc của đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua điểm M(1; 1; 1) và vuông góc với mặt phẳng (P), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua 1 điểm

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc của đường thẳng qua điểm M(1; 1; 2) và song song với đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình:Lập phương trình tổng quát và tham số của các giao tuyến của mặt phẳng (P) với các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về phương trình chính tắc

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc và tổng quát của đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường thẳng trong không gian

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình chính tắc và tham số của đường thẳng (d), biết:
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tim điểm cố định của họ đường thẳng

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho họ đường thẳng có phương trình:1. Tim điểm cố định của họ đường thẳng 2. Chứng minh rằng các đường thẳng trong họ luôn thuộc một mặt phẳng cố định3. Tính thể tích khối tứ diện giới hạn bởi mặt phẳng (P) và các mặt phẳng tọa độ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm bán kính hình cầu ngoại tiếp

Cho hình chóp lục giác đều cạnh đáy bằng , góc của mặt bên và đáy là . Tìm bán kính hình cầu ngoại tiếp, hình cầu nội tiếp hình chóp.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng SBC

Cho hình chóp tứ giác có đáy là hình thang vuông tại . Cạnh bên vuông góc với đáy và a) Chứng minh rằng tam giác vuông. Tính diện tích tam giác b) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình tiếp diện với mặt cầu

Trong không gian cho mặt cầu và hai đường thẳng .Viết phương trình tiếp diện với mặt cầu , biết rằng nó song song với .
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập về viết phương trình mặt cầu

Viết phương trình mặt cầu có tâm nằm trên đường thẳng và tiếp xúc với hai mặt phẳng .


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay