không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng MPvuông góc với BC

Cho tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại . Gọi là trung điểm của cạnh . Chứng minh rằng vuông góc với khi và chỉ khi .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng góc giữa đường chéo của hình lập phương với các mặt bên không phụ thuộc vào việc ta chọn đường chéo nào và mặt bên nào

Cho hình lập phương Chứng minh rằng góc giữa đường chéo của hình lập phương với các mặt bên không phụ thuộc vào việc ta chọn đường chéo nào và mặt bên nào tính góc giữa các cạnh bên với mặt phẳng Gọi theo thứ tự là các trung điểm của các cạnh là tâm của hình vuông .Tìm các góc giữa các đường thẳng với mặt bên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính góc giữa cạnh SA với mặt đáy ABC

Hình chóp có đáy là tam giác cân tại đỉnh .Các cạnh bên Tính góc giữa cạnh với mặt đáy Tính góc giữa hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng (SAC) là mặt phẳng trung trực của đoạn BD

Cho hình chóp có đáy là hình vuông tâm vuông góc với mặt phẳng .Gọi lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm trên Chứng minh rằng Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn Chứng minh rằng cùng vuông góc với . Từ đó suy ra ba đường thẳng cùng chứa trong một mặt phẳng. Chứng minh rằng là mặt phẳng trung trực của đoạn . Từ đó suy ra Tính diện tích tứ giác biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng H là trực tâm của Delta ABC

Cho tứ diện đôi một vuông góc với nhau.Gọi là hình chiều vuông của điểm trên mặt phẳng Chứng minh rằng Chứng minh rằng là trực tâm của Chứng minh rằng Chứng minh rằng các góc của tam giác đều nhọn.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh Delta SDE vuông tại S

Gọi là một điểm bất kì ở trong đường tròn , tâm bán kính bằng là dây cung của đường tròn qua .Trên đường thẳng vuông góc với mặt phẳng chứa đường tròn tại ta lấy điểm với .Gọi là điểm đối tâm của trên đường tròn Chứng minh rằng vuông tại Chứng minh rằng Chứng minh rằng vuông
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh SA vuông góc với BC,CD

Cho hình chóp đáy là hình bình hành. là các tam giác vuông tại Chứng minh rằng vuông góc với Chứng minh rằng vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng MNPQ là hình thang vuông

Cho hình chóp có đáy là hình bình hành với là tam giác vuông cân tại là điểm trên cạnh khác .Mặt phẳng qua song song với mặt phẳng cắt lần lượt tại Chứng minh rằng là hình thang vuông ĐẶt .Tính diện tích của theo
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy tính cosin của góc giữa AB,DM

Cho tứ diện Gọi lần lượt là trung điểm của các cạnh Hãy tính cosin của góc giữa biết là tứ diện đều có cạnh bằng Hãy tính góc giữa biết
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng khi t thay đổi thì trung điểm I của MN di chuyển trên một đường thẳng cố định

Cho tứ diện , hai điểm thỏa mãn :Chứng tỏ rằng khi thay đổi thì trung điểm của di chuyển trên một đường thẳng cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hãy biểu diễn các vectơ

Cho tứ diện .Gọi là các điểm thỏa mãn :Đặt .Hãy biểu diễn các véctơ theo ba véctơ
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định vị trí của điểm O

Cho hình hộp Chứng minh rằng Xác định vị trí của điểm sao cho : Chứng minh rằng khi đó với mọi điểm trong không gian ta luôn có :
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (MNP),(SBC)

Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh bằng mặt bên vuông góc với đáy.Gọi theo thứ tự là trung điểm Chứng minh rằng Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng tỏ véctơ không phụ thuộc vào số k

Cho lăng trụ tam giác .Gọi theo thứ tự là các điểm chia các cạnh theo cùng một tỉ số .Chứng tỏ véctơ không phụ thuộc vào số
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài đoạn thẳng G1M theo a

Cho tứ diện , gọi theo thứ tự là trọng tâm của các tam giác là điểm thỏa mãn hệ thức véctơ : Chứng minh Biết .Tính độ dài đoạn thẳng theo Chứng minh Tính diện tích thiết diện của tứ diện theo khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định thiết diện của lăng trụ với mặt phẳng (P)

Cho lăng trụ tam giác .Hãy xác định thiết diện của lăng trụ với một mặt phẳng đi qua các điểm thuộc ba mặt bên
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P)

Cho hình chóp đáy là hình ngũ giác.Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng đi qua điểm thuộc cạnh và song song với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD),(SBC)

Cho hình chóp đáy là một lửa lục giác đều. Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng Chứng minh rằng rằng giao tuyến của hai mặt phẳng thì song song với mặt phẳng đáy hình chóp Một mặt phẳng chứa cắt theo thứ tự tại hai điểm Thiết diện là hình gì ?Mặt phẳng phải thỏa mãn điều kiện gì để là hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng P đi qua M

Cho tứ diện đều cạnh và một điểm thuộc cạnh , đặt Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .Tính chu vi và diện tích thiết diện theo Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng đi qua và song song với các cạnh .chứng minh rằng chu vi của thiết diện không phụ thuộc vào vị trí của điểm trên cạnh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba đường thẳng KL,IJ,BM đồng quy

Hai mặt phẳng giao nhau theo giao tuyến Trên có hai điểm và gọi là trung điểm của đoạn thẳng .Trong mặt phẳng có tam giác đều và trong mặt phẳng có tam giác đều .Gọi theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh Gọi là giao điểm với mặt phẳng cho biết tính chất của tứ giác theo thứ tự là trung điểm của Chứng minh ba đường thẳng đồng quy


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay