không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ba mặt phẳng có 1 điểm chung

Cho ba mặt phẳng phân biệt Chứng minh rằng nếu ba mặt phẳng này đôi một cắt nhau thì chỉ xảy ra một trong ba khả năng :- Ba mặt phẳng có điểm chung- Ba mặt phẳng có đường thẳng chung- Ba mặt phẳng cùng song song với một đường thẳng chứng minh rằng nếu có hai trong ba mặt phẳng này song song với nhau thì có hai khả năng :- Ba mặt phẳng đôi một song song- Hai mặt phẳng song song còn mặt phẳng thứ ba cắt cả hai mặt phẳng đã cho
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mặt phẳng (MNG)

Cho tứ diện là trung điểm của cạnh là trọng tâm của tam giác Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng là một điểm thuộc cạnh .Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng Xác định thiết diện của tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh PQ//MN

Cho hình chóp tứ giác .Gọi là giao điểm của hai đường thẳng . Một mặt phẳng song song với đường thẳng cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm . Chứng minh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh ba đường thẳng SO;RP,QI đồng quy

Cho hình chóp tứ giác ;qua điểm thuộc cạnh và điểm thuộc cạnh ta dựng một mặt phẳng và cắt các cạnh theo thứ tự tại các điểm Gọi là giao điểm của chứng minh ba điểm thẳng hàng Gọi là giao điểm của hai đường chéo của tứ giác là giao điểm của với Chứng minh ba đường thẳng đồng quy
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng (ABC),(CMN) song song với AB

Cho hình chóp tam giác .Trên các cạnh theo thứ tự lấy hai điểm sao choChứng minh rằng giao tuyến của hai mặt phẳng song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh a,b song song với nhau

Cho hai đường thẳng phân biệt và một điểm bất kì trong không gian.Hãy dựng qua một đường thẳng chéo nhau với cả trong các trường hợp : song song với nhau cắt nhau
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một đường thẳng cắt cả Chứng minh rằng mọi đường thẳng song song với thì phải chéo nhau với ít nhất một trong hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh hai đường thẳng BF,AE chéo nhau

Trong mặt phẳng cho một đường thẳng và một điểm thuộc mặt phẳng nhưng không thuộc đường thẳng , một điểm bất kì không thuộc mặt phẳng Liệu có mặt phẳng nào chứa cả hai đường thẳng không? Tại sao? là hai điểm phân biệt thuộc đường thẳng .Chứng minh hai đường thẳng chéo nhau Có thể nói rằng hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng được không?
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng.

Cho bốn điểm không cùng nằm trong một mặt phẳng.Chứng minh rằng : Trong bốn điểm trên không có bất kì điểm nào thẳng hàng. Hai đường thẳng chéo nhau và kể tên các cặp đường chéo nhau bằng hình vẽ Gọi là trung điểm của đoạn thẳng Chứng minh là hai đường thẳng không thể cùng thuộc một mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng nếu hai trong ba đường thẳng MN,PQ,SE cắt nhau thì ba đường thẳng này đồng quy

Cho hình chóp tứ giác hai đường thẳng cắt nhau tại và hai đường thẳng cắt nhau tại .gọi theo thứ tự là giao điểm của các cạnh với một mặt phẳng Chứng minh rằng nếu hai trong ba đường thẳng cắt nhau thì ba đường thẳng này đồng quy Chứng minh rằng nếu hai trong ba đường thẳng cắt nhau thì ba đường thẳng này đồng quy Gọi là giao điểm của là giao điểm của Chứng minh ba điểm thẳng hàng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bốn điểm K,L,M,N đồng phẳng

Cho tứ diện Một điểm thuộc đường thẳng nhưng không thuộc đoạn thẳng Một đường thẳng qua , nằm trong mặt phẳng cắt theo thứ tự tại các điểm và đường thẳng qua , nằm trong mặt phẳng cắt theo thứ tự tại Chứng minh bốn điểm đồng phẳng cắt nhau tại cắt nhau tại cắt nhau tại Chứng minh ba điểm thẳng hàng và ba điểm cũng thẳng hàng cắt nhau tại điểm .Chứng minh điểm thuộc đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh đường thẳng luôn nằm trong một mặt phẳng cố định và luôn đi qua một điểm cố định

Trong mặt phẳng cho hai đường thẳng cắt nhau tại điểm Hai điểm cho trước không thuộc mặt phẳng và đường thẳng cắt mặt phẳng tại một điểm Một mặt phẳng thay đổi, luôn đi qua cắt đường thẳng tại điểm và cắt đường thẳng tại điểm . Chứng minh ba điểm thẳng hàng Gọi là giao điểm của là giao điểm của .chứng minh khi thay đổi thì di chuyển trên những đường thẳng cố định Chứng minh đường thẳng luôn nằm trong một mặt phẳng cố định và luôn đi qua một điểm cố định
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng

Cho hình chóp tứ giác gọi giao điểm của hai đường chéo là điểm .Trên các đoạn thẳng theo thứ tự có ba điểm .Biết không song song với Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng cả bốn đường thẳng ấy đều nằm trên một mặt phẳng

Trong không gian cho bốn đường thẳng đôi một cắt nhau và không có ba đường thẳng bất kì nào đồng quy Có tất cả bao nhiêu giao điểm? Chứng minh rằng cả bốn đường thẳng ấy đều nằm trên một mặt phẳng Chứng tỏ rằng có thể chia tập hợp các giao điểm của các đường thẳng trên thành hai nhóm : Nhóm ba điểm đường thẳng và nhóm điểm là ba đỉnh của một tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng tập hợp các điểm I thỏa mãn hệ thức

Cho hai đường thẳng chéo nhau và một đường thẳng cắt và cắt và một số thực Chứng minh rằng tập hợp các điểm thỏa mãn hệ thức , khi thay đổi, là một mặt phẳng song song với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh bốn điểm E,F,G,H cùng thuộc một mặt phẳng song song

Cho tứ diện theo thứ tự là hai điểm lây trên sao cho : là hai điểm theo thứ tự thuộc các cạnh sao cho Chứng minh bốn điểm cùng thuộc một mặt phẳng song song với và cho biết hình dạng của tứ giác Xác định liên hệ giữa để tứ giác là hình bình hành Xác định liên hệ giữa để tứ giác là hình thoi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

Cho hình lập phương với cạnh bằng . Giả sử lần lượt là trung điểm của Chứng minh rằng song song với mặt phẳng Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng theo
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

ìm trên đường thẳng (d) điểm M

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz cho đường thẳng (d) có phương trình: Tìm trên đường thẳng (d) điểm sao cho nhỏ nhất
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng đi qua A vuông góc d1

Cho và hai đường thẳng ():Lập phương trình đường thẳng đi qua , vuông góc và cắt .


< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay