không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm bán kính của mặt cầu đi qua các điểm B, C1, M, N

Trong không gian với hệ tọa độ cho hình lập phương . Gọi là trung điểm của là tâm của hình vuông . Tìm bán kính của mặt cầu đi qua các điểm
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d Viết phương trình hình chiếu vuông góc

Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho đường thẳng () và mặt phẳng () có phương trình: . Tìm tọa độ điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (). Tính góc giữa đường thẳng () và mặt phẳng ().. Viết phương trình hình chiếu vuông góc (’) của đường thẳng () trên mặt phẳng (). Lấy điểm nằm trên đường thẳng () sao cho , với là số dương cho trước. Xét tỉ số: với điểm di động trên mặt phẳng (). Chứng tỏ rằng tồn tại một vị trí của để tỷ số đó đạt giá trị lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất ấy..
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng, những điểm M(x;y;z) cách đều hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng có phương trình: Chứng minh rằng, những điểm cách đều hai mặt phẳng thì nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau và chứa giao tuyến của
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định giá trị của m và n để hai mặt phẳng song song

Cho hai mặt phẳng có phương trình lần lượt là: . Xác định giá trị của để hai mặt phẳng song song với nhau, khi đó tính khoảng cách từ chúng.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng

Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt cầu qua hai điểm

Viết phương trình mặt cầu qua hai điểm và có tâm nằm trên trục
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tọa độ điểm M sao cho

Cho tam giác với a) Tìm tọa độ điểm sao cho b) Tìm tọa độ điểm sao cho là hình bình hànhc) Tìm tọa độ tâm của hình bình hành
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho 3 điểm Tính chu vi

Cho 3 điểm a) Tính chu vi b) Tính các góc của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tọa độ chân đường phân giác trong của góc A

Cho tam giác a) Các góc trong tam giác nhọn hay tùb) Tính tọa độ chân đường phân giác trong của góc c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B 1C và AC 1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chug

Cho hình vuông cạnh tâm . Trên tia lấy điểm sao cho tạo với đáy một góc a) Xác định và tính độ dài đoạn vuông góc chug của b) Mặt phẳng qua và vuông góc chia hình chóp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích hai phần đó
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tâm I và bán kính R của mặt cầu qua S,B,C,D

Cho hình thang vuông góc ở . Trên đường vuông góc với tại , lấy điểm sao cho a) Các cạnh bên của hình chóp là hình gìb) Tính góc giữa c) Xác định tâm và bán kính của mặt cầu qua
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng

Trong không gian tọa độ Oxyz, xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng :1, 2.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất

Cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: 1. Chứng minh rằng đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (P)2. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa đường thẳng (d) và tạo với (P) một góc lớn nhất3. Viết phương trình mặt phẳng (R) chứa (d) và tạo với (P) một góc
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Lập phương trình đường thẳng (d1) qua A vuông góc (d)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình : 1. Tìm tọa độ giao điểm A của (d) và (P)2. Lập phương trình đường thẳng qua A vuông góc (d) và nằm trong mặt phẳng (P)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng

Trong không gian tọa độ Oxyz, xác định vị trí tương đối của hai đường thẳng :1. 2.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chứng minh hai đường thẳng cắt nhau, biết

Trong không gian tọa độ Oxyz, chứng minh hai đường thẳng : cắt nhau, biết:
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm giá trị của m để (d)//(P)

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (P) và đường thẳng (d) có phương trình: Tìm giá trị của m để (d)//(P)
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Lập phương trình mặt cầu với (d1), (d2) và có tâm thuộc đường thẳng (d)

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng , cho bởi: 1. Chứng minh rằng chéo nhau2. Lập phương trình mặt cầu với và có tâm thuộc đường thẳng (d)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Từ đó suy ra mặt phẳng (SMN) tiếp xúc với một mặt cầu cố định.

Trong không gian với hệ trục tọa độ Đề-các vuông góc cho hai điểm . Hai điểm thay đổi sao cho Chứng minh rằng thể tích hình chóp không phụ thuộc vào Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng . Từ đó suy ra mặt phẳng tiếp xúc với một mặt cầu cố định.


< Lùi ... 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay