không gian

543 kết quả phù hợp trong mục không gian
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó.

Trong hệ tọa độ Đề-các cho mặt phẳng và mặt cầu (): . Mặt phẳng () cắt mặt cầu theo giao tuyến là đường tròn. Tìm tâm và bán kính của đường tròn đó.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình mặt phẳng (R) đi qua A và vuông góc

Trong hệ tọa độ Đề-các cho điểm , các mặt phẳng Viết phương trình mặt phẳng đi qua và vuông góc với hai mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đường thẳng (d) song song với Ox

Cho hai đường thẳng: Viết phương trình đường thẳng song song với và cắt ) tại , cắt tại . Tìm tọa độ là điểm trên là điểm trên vuông góc với cả ) và . Viết phương trình mặt cầu đường kính
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định điểm C trên Oz để thể tích OABC = 8

Trong không gian với hệ tọa độ trực chuẩn , cho điểm , điểm với sao cho và góc Xác định điểm trên để thể tích Gọi là trọng tâm tam giác trên . Tìm để vuông góc với
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật Tìm thể tích khối chóp

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với cạnh vuông góc với mặt đáy, cạnh tạo với mặt phẳng đáy một góc . Trên cạnh lấy điểm sao cho . Mặt phẳng cắt cạnh tại điểm . Tìm thể tích khối chóp .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm A trên mặt cầu (S)

Tìm điểm trên mặt cầu sao cho khoảng cách từ đến mặt phẳng là lớn nhất, nhỏ nhất.
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình đi qua điểm A và vuông góc với cả hai đường thẳng

Cho điểm A(2; -3; 4) và hai đường thẳng có phương trình: 1. Tìm góc giữa hai đường thẳng đó2. Viết phương trình đi qua điểm A và vuông góc với cả hai đường thẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

lập phương trình đường thẳng (d) biết:

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, lập phương trình đường thẳng (d) biết:1. (d) đi qua điểm M(1; -2; 3) và có vtcp 2. (d) đi qua hai điểm A(3; -1; 2) và B(4; 1; 1)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh rằng Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P)

Trong không gian hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình : 1. Chứng minh rằng đường thẳng (d) cắt mặt phẳng (P) tại điểm A. Tìm tọa độ điểm A, tính góc giữa (d) và (P)2. Viết phương trình hình chiếu vuông góc của (d) trên (P)
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng B1C và AC1 theo a,b

Trong không gian với hệ tọa độ , cho hình lăng trụ đứng với .1) Tìm khoảng cách giữa hai đường thẳng theo .2) Cho thay đổi và thỏa mãn . Tìm để khoảng cách ở câu 1 là lớn nhất.
0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Chứng minh khoảng cách từ A đến (SBC) gấp đôi khoảng cách từ D đến (SBC)

Cho tứ diện vuông cân đỉnh . Gọi là trung điểm của 1) Chứng minh khoảng cách từ đến gấp đôi khoảng cách từ đến 2) Mặt phẳng qua và vuông góc với , cắt tại a. Chứng minh là thiết diện giữa và tứ diện b. Tính thể tích hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD

Cho hai mặt phẳng vuông góc nhau có giao tuyến là đường thẳng . Trên lấy hai điểm với a. Trong lấy điểm , trong mặt phẳng lấy điểm sao cho cùng vuông góc với a) Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện b) Tính khoảng cách từ đến mặt phẳng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng

Cho tứ diện đôi một vuông góc và . Gọi là đỉnh đối diện cảu hình chữ nhật , là trung điểm của qua cắt theo đường thẳng vuông góc với a) Gọi là giao điểm với . Tính b) Tính khoảng cách từ đến c) Tính diện tích thiết diện rạo bởi và hình chóp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Xác định tâm và bán kính của mặt cầu

Cho hình hộp chữ nhật . Gọi là trung điểm . Gọi thỏa a) Tính khoảng cách từ đến b) Chứng minh đồng phẳngc) Xác định tâm và bán kính của mặt cầu ngoại tiếp d) Tính bán kính của đường tròn giao tuyến của
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Chứng minh A,B,M thẳng hàng

Cho mặt phẳng cho hình vuông . Trên tia lấy điểm . Đường thẳng tại cắt tại , tại cắt tại . Gọi là trung điểm của a) Chứng minh thẳng hàng, thẳng hàngb) Khi di động trên , chứng tỏ thuộc đường thẳng cố định c) Vẽ tại . Chứng minh là đường cao tứ diện là trục tâm d) Cho . Tính
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính thể tích khối tứ diện ANIB

Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật với vuông góc với mặt phẳng . Gọi lần lượt là trung điểm của , là giao điểm của . Tính thể tích khối tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC

Trong không gian với hệ tọa độ trực chuẩn , cho tam giác với , đường cao nằm trên đường thẳng () có phương trình: và đường phân giác trong của góc nằm trên đường thẳng () có phương trình: Tính độ dài các cạnh của tam giác
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết phương trình chính tắc của mặt phẳng đi qua điểm C(0;0;c)

Trong không gian cho hệ tọa độ Đề - các vuông góc và cho tam giác vuông cân , vuông góc tại , nằm trong mặt phẳng () mà đường thẳng song song với trục . Xác định tọa độ điểm , điểm , biết rằng có hoành độ và tung độ . Viết phương trình chính tắc của mặt phẳng đi qua điểm vuông góc với đường thẳng đi qua và trọng tâm của tứ diện .
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điểm M trên d1 sao cho

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho mặt phẳng và hai đường thẳng:.Tìm điểm trên sao cho khoảng cách từ đến bằng khoảng cách từ đến .


< Lùi ... 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 28 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay