không khí

46 kết quả phù hợp trong mục không khí
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khái niệm không khí bão hòa hơi nước

Câu 1: Khái niệm không khí bão hòa hơi nước ? Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ tạo thành mưa ? (2điểm)
Câu 2: Em hãy nêu khái niệm sóng biển và sóng thần ? Nguyên nhân sinh ra các hiện tượng đó ? (2điểm)

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất với không khí

đốt cháy 22,4 dm3 hỗn hợp metan và axetilen thu được 35,84 cm3 CO2.
a. hãy tính số ml metan và số mol axetilen có trong 22,4 dm3 hỗn hợp.
b. tính số gam oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 22,4 cm3 hỗn hợp khí đó.
c. Tính tỉ khối của hỗn hợp khí đó đối với không khí. Các thẻ tích khí được đo ở dkc.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Xác định độ rượu

Đốt cháy hoàn toàn 40 ml rượu x độ thu được 11,2 lít CO2 (đktc).
a/ Tính thể tích không khí cần để đốt hết lượng trên biết oxi chiếm 20% thể tích không khí.
b/ Xác định độ rượu x.
c/ Cho toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra sục vào dung dịch nước vôi trong 10%. Tính khối lượng dung dịch nước vôi trong đã phản ứng.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường truyền tia sáng

a. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, từ nước vào không khí?
b. Bình cao 8cm, đường kính đáy 20cm.
Khi trong bình chưa có nước đặt mắt tại M nhìn thấy A.
Đổ nước vào 3/4 bình thì nhìn thấy O (tâm của đáy bình).
Vẽ đường truyền tia sáng từ O tới M (đúng tỉ lệ).
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính cơ năng ban đầu của vật

Tại mặt đất người ta ném lên cao một vật có khối lượng 400g với vận tốc 72 km/h. Lấy Resized Image

. Bỏ qua lực cản của không khí. Xác định:
a. Cơ năng ban đầu của vật?
b. Độ cao cực đại của vật?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính tỉ khối của hợp chất

Hỗn hợp khí X gồm: NO, NxO, CH4. Trong đó NO chiếm 30% về thể tớch, NxO chiếm 30% cũn lại là CH4. Trong hỗn hợp CH4 chiếm 22,377% về khối lượng.
a. Xác định công thức hoá học của NxO
b. Tính tỷ khối của X so với không khí

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính lực tương tác tĩnh điện

Cho một điện tích điểm có độ lớn Q=5.10^{-9}C đặt trong không khí.
a) Tính cường độ điện trường tại điểm M cách điện tích này 10cm ?
b) Nếu tại M đặt một điện tích q=1.10^{-9}C thì lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích bằng bao nhiêu ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính quãng đường vật rơi tự do

Thả một vật rơi từ độ cao h so với mặt đất. Bỏ qua sức cản của không khí, Lấy g=9,8m/s2
a. Tính quãng đường mà vật rơi tự do đi được trong 4 giây.
b. Biết vận tốc khi chạm đất của vật là 36m/s, Tìm h.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí

Nêu nguyên nhân và hậu quả của ô nhiễm không khí.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tính thể tích không khí (đkc)

Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam rượu etylic.
a. Tính thể tích không khí (đkc) cần dùng để đốt cháy lượng rượu trên, biết khí oxy chiếm 20% thể tích không khí.
b. Tính thể tích khí CO2 (đkc) sinh ra sau phản ứng.
c. Dẫn toàn bộ lượng CO2 thu được vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Điều kiện nảy mầm của hạt

Để hạt nảy mầm tốt, cần những điều kiện bên ngoài nào:
a. nhiệt độ, độ ẩm thích hợp c. Không khí, nước
b. nước, nhiệt độ thích hợp d.nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa

Em hãy nêu ô nhiễm không khí và ô nhiễm nước ở đới ôn hòa, nguyên nhân và hậu quả?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vì sao không khí có độ ẩm

Vì sao không khí có độ ẩm?Trong điều kiện nào thì hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành sương,mây,mưa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân lượng oxi và cacbonic ổn đinh

Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Các yếu tố thay đổi nhiệt độ không khí

Nhiệt độ không khí thay đổi tuỳ theo yếu tố .
A. Vĩ độ. B. Độ cao. C. Cả A và B đều đúng.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nguyên nhân của ô nhiễm không khí

Nguyên nhân và hậu quả của ô nhiểm không khí và ô nhiễm nguồn nước ở đới ôn hòa?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dụng cụ đo độ ẩm của không khí

Dụng cụ đo độ ẩm của không khí là gì?
A. Nhiệt kế. B. Ẩm kế.
C. Khí áp kế. D. Vũ kế.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thay đổi của không khí

Nhiệt độ không khí thay đổi theo những chiều nào?Hãy nêu quy luật thay đổi nhiệt độ theo độ cao?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Khi thế năng bằng động năng

Một vật ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 6m/s .Lấy g =10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí .Ở độ cao nào thì thế năng bằng động năng?
A.h = 0,9m B.h = 0,45m C.h = 1,5m D.h = 1,15m

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đường truyền của ánh sáng trong không khí

Đường truyền của ánh sáng trong không khí là:
A Đường cong
B Đường thẳng
C Đường gấp khúc
D Đường ngoằn ngoèo< Lùi 1 2 3 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay