khu vực hóa kinh tế

1 kết quả phù hợp trong mục khu vực hóa kinh tế
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tên 10 thành viên thuộc khối EU

Câu 1
Nêu nguyên nhân hình thành, hệ quả của khu vực hoá kinh tế?
Câu 2
Kể tên 10 thành viên thuộc khối EU ( Liên minh Châu Âu)< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay