khúc xạ ánh sáng

4 kết quả phù hợp trong mục khúc xạ ánh sáng
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Câu 1: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
Câu 2: Điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng? Khi nào dòng điện cảm ứng trong dây dẫn kín đổi chiều?
Câu 3. Một người chỉ nhìn rõ những vật cách mắt từ 15cm đến 100cm. Mắt người đó bị tật gì? Người ấy phải đeo thấu kính loại gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Vẽ đường truyền tia sáng

a. Thế nào là hiện tượng khúc xạ ánh sáng? Nêu mối liên hệ giữa góc tới và góc khúc xạ khi ánh sáng truyền từ không khí vào nước, từ nước vào không khí?
b. Bình cao 8cm, đường kính đáy 20cm.
Khi trong bình chưa có nước đặt mắt tại M nhìn thấy A.
Đổ nước vào 3/4 bình thì nhìn thấy O (tâm của đáy bình).
Vẽ đường truyền tia sáng từ O tới M (đúng tỉ lệ).
Resized Image

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Định nghĩa hiện tượng khúc xạ ánh sáng . biểu thức định luật khuc xạ ánh sáng. Áp dụng : Một tia sáng chiếu từ nước có chiết suất n1 = 4/3 ra không khí có chiết suất n2 = 1 . Phương của tia tới hợp với mặt nước một góc 60^{circ} . Hãy tính góc khúc xạ của tia sáng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về tán sắc ánh sáng

Chiếu một chùm tia sáng trắng hẹp qua lăng kính, chùm tia ló gồm nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng đó được gọi là
A: khúc xạ ánh sáng B: giao thoa ánh sáng C: tán sắc ánh sáng D: phản xạ ánh sáng< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay