khuếch tán

5 kết quả phù hợp trong mục khuếch tán
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm khuếch tán trực tiếp qua màng

đặc điểm của các chất khuyếch tán trực tiếp qua màng là:
a, có kích thước lớn hơn lỗ màng b, có kích thước lớn, phân cực
c, có kích thước nhỏ, phân cực d, có kích thước nhỏ, không phân cực, tan trong mỡ

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Con đường khuếch tán qua màng sinh chất

Các con đường khuếch tán qua màng sinh chất:
A: Khuếch tán qua lỗ màng không mang tính chọn lọc
B: Khuếch tán qua kênh prôtêin mang tính chọn lọc
C: Khuếch tán qua màng mang tíng chọn lọc không chon lọc
D: Cả A và B đều đúng

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khuếch tán

Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng khuếch tán?

A. Hiện tượng xảy ra khi đổ axít vào nước. B. Muối tan trong nước.

C. Trộn lẫn cát và ximăng để làm hồ vữa xây nhà. D. Ta ngửi thấy mùi thơm của nước hoa.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng

Sự khuếch tán của phân tử nước qua màng được gọi là:
a. Vận chuyển chủ động b. Vận chuyển thụ động.
c. Xuất bào. d. Thẩm thấu.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hiện tượng khuếch tán

Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là hiện tượng khuếch tán?
A. Đổ mực tím vào nước.
B. Đổ mè vào đậu.
C. Rảy nước hoa vào phòng.
D. Bỏ băng phiến vào áo quần.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay