kí sinh

16 kết quả phù hợp trong mục kí sinh
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan

Câu 1) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

Câu 2) Trình bày cỏc biện pháp phòng tránh giun, sán kí sinh ở người ?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Trạng thái hoạt động của virut

ở trạng thái hoạt động, virút tồn tại ở dạng:
A: Sống kí sinh trong cơ thể sinh vật B: Sống hoại sinh
C: Sống tự do D: Sống kí sinh và hoại sinh E: Cả A và B

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hậu quả giun đũa kí sinh trong cơ thể

Khi sống kí sinh trong cơ thể người,giun đũa có thể gây nên hậu quả
A.Tắc ruột,tắc ống mật C.Sản sinh ra độc tố
B.Tranh chất dinh dưỡng với cơ thể D.Cả A,B,C

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh

Em hãy trình bày tác hại và cách phòng tránh giun đũa kí sinh ? Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận của chúng sẽ như thế nào

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh là:
a. Tự dưỡng. b. Dị dưỡng. c. Tự dưỡng và dị dưỡng. d. Ký sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sán dây

Nêu đặc điểm của sán dây thích nghi với lối sống kí sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nơi kí sinh của giun đũa

Nơi kí sinh của giun đũa là:
A, Ruột non. C, Ruột thẳng.
B, Ruột già. D, Tá tràng .

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh

. Hình thức dinh dưỡng của trùng roi xanh:
A. Tự dưỡng B. Dị dưỡng C. Tự dưỡng và dị dưỡng D. Kí sinh

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của sán lá gan

Đặc điểm nào sau đây là của sán lá gan?
a.Chỉ sống kí sinh b.Cơ thể phân đốt.
c.Sống ở nước ngọt d.Cơ thể không phân đốt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm kí sinh của giun sán

Đặc điểm giúp giun sán thích nghi với đời sống kí sinh là
a. Mắt, cơ quan di chuyển tiêu giảm b. Mắt, cơ quan di chuyển phát triển
c. Các hệ cơ quan phân hóa d. Giác bám kém phát triển

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sán lá gan thường kí sinh ở đâu

Sán lá gan thường kí sinh ở đâu ?
a. Ở mật b. Ở gan
c. Ở ruột non d. Ở ruột già

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Giun đũa thường kí sinh ở đâu

Giun đũa thường kí sinh ở đâu ?
a. Ở ruột già người b. Ở dạ dày nguời
c. Ở tá tràng người d. Ở ruột non người

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người

Trùng sốt rét kí sinh trong cơ thể người ở :
a. Máu b . Tuỵ
c . Thành ruột d . Nước bọt

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển

Quá trình cố định nitơ trong khí quyển (nitơ phân tử) nhờ nhóm sinh vật:
A. vi khuẩn tự do và vi khuẩn cộng sinh.
B. vi khuẩn kí sinh
C. vi khuẩn cộng sinh
D. vi khuẩn kí sinh và vi khuẩn cộng sinh.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

con đường lai xa và đa bội

Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức thường được thấy ở
A. Thực vật B. Động vật kí sinh C. Động vật ít di động xa D. Động vật

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái

Hình thành loài mới bằng con đường sinh thái là phương thức thường ở những nhóm sinh vật
A. Thực vật và động vật ít di động xa B. Thực vật và động vật kí sinh
C. Động vật giao phối D. Động vật ít di động xa< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay