kiểm tra sinh học 10

2 kết quả phù hợp trong mục kiểm tra sinh học 10
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Pha sáng của quang hợp

Pha sáng của quang hợp diễn ra ở
a. Trong các túi dẹp ( tilacôit) của các hạt grana
b. Trong các nền lục lạp
c. Ở màng ngoài của lục lạp
d. Ở màng trong của lục lạp

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chất diệp lục

Chất diệp lục là tên gọi của sắc tố nào sau đây :
a. Sắc tố carôtenôit c. Clôroophin
b. Phicôbilin d. Carôtenôit< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay