Bài tập về kim loại

526 kết quả phù hợp trong mục kim loại
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra

Cho 9,6g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg và Fe vào dd H2SO4(l) dư, thu được 4,48 lít khí (đktc)

a.Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra.

b.Tính thành phần % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c.Cho hỗn hợp X vào dd H2SO4(đ,n) dư thu được khí SO2 (duy nhất).

Sục toàn bộ khí SO2 thu được vào dd KMnO4 màu tím, nhận thấy dd bị mất màu.

Viết PTHH của các pứ có thể xảy ra. Cho: Mg = 24: Fe = 56: Zn = 65

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Bài tập hóa Hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al,Fe và Ba

Hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al,Fe và Ba .Chia X làm 3 phần bằng nhau
Phần 1:Tác dụng với H2O dư thu được 0,896 lít khí (đktc).Phần 2 tác dung với ddNaOH dư thu được 1,568lít khí (đktc) .Phần 3:tác dụng với HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc)
Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là:
A. 4,11gam Ba; 3,24 gam Al và 5,04 gam Fe B. 4,11 gam Ba; 3,24 gam Al và 5,6 gam Fe
C. 4,11 gam Ba; 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe D. 4,11 gam Ba; 5,7 gam Al và 5,04 gam Fe

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Bài tập về Graphit

Thanh Graphit được phủ một lớp mỏng Kim Loại M.

Nếu nhúng thanh Graphit trên vào dung dịch Cu(NO3)2 dư. Sau phản ứng thấy khối lượng thanh Graphit giảm 0,12 gam.
Nếu nhúng thanh Graphit vào dung dịch AgNO3 dư.

Sau phản ứng thấy khối lượng thanh Graphit tăng 0,26 gam. Kim loại M là:
A. Zn B. Pb C. Fe D. Cd

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dãy oxit phản ứng với cacbon

Dãy oxit phản ứng với cacbon ở nhiệt độ cao tạo thành đơn chất kim loại là
A. CuO, CaO, Fe2O3.
B. PbO, CuO, ZnO.
C. Fe2O3, PbO, Al2O3.
D. Na2O, ZnO, Fe3O4.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

mức độ mạnh yếu của phi kim

Để so sánh mức độ hoạt động mạnh, yếu của phi kim thường được xem xét qua khả năng phản ứng của phi kim đó với
A. hiđro hoặc với kim loại.
B. dung dịch kiềm.
C. dung dịch axit.
D. dung dịch muối.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

vật bằng kim loại không bị gỉ khi

Đồ vật làm bằng kim loại không bị gỉ nếu
A. để ở nơi có nhiệt độ cao.
B. ngâm trong nước lâu ngày.
C. sau khi dùng xong rửa sạch, lau khô.
D. ngâm trong dung dịch nước muối.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

biện pháp làm kim loại ăn mòn nhanh

Biện pháp nào sau đây làm kim loại bị ăn mòn nhanh ?
A. Bôi dầu, mỡ lên bề mặt kim loại.
B. Sơn, mạ lên bề mặt kim loại.
C. Để đồ vật nơi khô ráo, thoáng mát.
D. Ngâm kim loại trong nước muối một thời gian.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

tính chất của ăn mòn kim loại

Sự ăn mòn kim loại là
A. sự phá huỷ kim loại, hợp kim do tác dụng hoá học của môi trường.
B. sự tạo thành các oxit kim loại ở nhiệt độ cao.
C. sự tạo thành hợp kim khi nấu chảy các kim loại với nhau.
D. sự kết hợp của kim loại với một chất khác.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự ăn mòn kim loại

Sự ăn mòn kim loại là hiện tượng
A. vật lí.
B. hoá học.
C. không là hiện tượng hoá học, không là hiện tượng vật lí.
D. vừa là hiện tượng vật lí, vừa là hiện tượng hoá học.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tìm điện tích mỗi quả cầu

Bốn quả cầu kim loại kích thước giống nhau mang điện tích + 2,3μC, -264.10-7C, - 5,9 μC, + 3,6.10-5C. Cho 4 quả cầu đồng thời tiếp xúc nhau sau đó tách chúng ra. Tìm điện tích mỗi quả cầu?
A. +1,5 μC B. +2,5 μC C. - 1,5 μC D. - 2,5 μC

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

nhiễm điện do tiếp xúc

Đưa một quả cầu kim loại không nhiễm điện A lại gần quả cầu kim loại B nhiễm điện thì chúng hút nhau. Giải thích nào là đúng:
A. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B
B. A nhiễm điện do tiếp xúc. Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B làm A bị hút về B
C. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện cùng dấu với B, phần kia nhiễm điện trái dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B
D. A nhiễm điện do hưởng ứng Phần A gần B nhiễm điện trái dấu với B, phần kia nhiễm điện cùng dấu. Lực hút lớn hơn lực đẩy nên A bị hút về B

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại phản ứng với nước ở nhiệt độ thường

Dãy kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là
A. Na ; Fe B. K ; Na C. Al ; Cu D. Mg ; K.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều giảm dần của dãy kim loại

Dãy kim loại sắp xếp theo chiều hoạt động hóa học giảm dần
A. Na, Mg, Fe, Cu, Ag. B. Ag, Cu, Fe, Mg, Na.
C. K, Ag, Fe, Hg, Cu. D. Cu, Hg, Fe, Ag, K

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều tăng dần tính kim loại

Theo chiều từ trái sang phải, dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính kim loại là
A. Ba, K, Mg, Fe, Cu. B. Ba, K, Fe, Cu, Mg.
C. Cu, Fe, Mg, Ba, K. D. Fe, Cu, Mg,Ba, K.

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

chiều tăng của dãy kim loại

Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần về độ hoạt động hóa học :
A. Cu ; Zn ; Fe ; Al B. Fe ; Cu ; Mg ; Zn C. Zn ; Al ; Mg ; Na D. K ; Mg ; Zn ; Cu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

dung dịch bạc nitrat

Hiện tượng gì xảy ra khi ngâm một đoạn dây đồng nhỏ vào dung dịch Bạc Nitrat:
a. Màu xanh của dung dịch nhạt dần .
b. Có một lớp kim loại màu xám bám ngoài dây đồng.
c. Dung dịch chuyển dần sang màu xanh.
d.Có một lớp kim loại màu xám bám ngoài dây đồng,dung dịch chuyển dần sang

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

kim loại tác dụng với CuSO4

Kim loại nào tác dụng được với dd CuSO4:
A. Cu, Fe B. Ag, Mg C. Fe, Au D. Mg, Fe

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

sắp xếp của dãy kim loại

Dãy kim loại nào sắp xếp theo chiều tăng dần độ hoạt động hóa học
A. Na, Mg, Fe, Cu B. Zn, Fe, Al, K C. Cu, Fe, Al, K D. Cu, Fe, Na, Zn

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

làm sạch dung dịch muối bằng kim loại

Dùng kim loại nào để làm sạch dung dịch muối AlCl3 có lẫn tạp chất CuCl2
A. Al B. Zn C. Cu D. Không kim loại nào

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Dòng điện trong kim loại

. Dòng điện trong kim loại là:
A. dòng điện tích chuyển dời có hướng B.dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng
C. dòng các êlectrôn tự do D. dòng các êlectrôn chuyển dời từ cực dương sang cực âm.< Lùi ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 27 ... Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay