kính lúp

6 kết quả phù hợp trong mục kính lúp
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tính tiêu cự của kính lúp

Một người dùng kính để quan sát một vật nhỏ cao h = 0,6 cm , đặt cách kính lúp một khoảng d = 10 cm thì thấy ảnh của nó cao h/ = 3 cm .
a) Hãy dựng ảnh của vật đó qua kính lúp (không cần đúng tỷ lệ) và cho biết tính chất của ảnh ?
b) Tính tiêu cự f của kính lúp ?
c) Dịch chuyển kính lúp về phía vật một khoảng d = 2,5 cm , hãy xác định vị trí , tính chất , độ lớn của ảnh ?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm của kính lúp

Phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây khi nói về kính lúp là:
A. Kính lúp là dụng cụ bổ trợ cho mắt khi quan sát các con vi khuẩn.
B. Kính lúp thực chất là một thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn và được dùng để quan sát các vật nhỏ.
C. Sử dụng kính lúp giúp ta quan sát rõ hơn ảnh thật của những vật nhỏ.
D. Kính lúp thực chất là thấu kính phân kì có tiêu cự ngắn.

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Khái niệm kính lúp

a. Kính lúp là gì? Công thức tính số bội giác của kính lúp?
b.Một kính lúp có tiêu cự là f1=2,5cm. Tính số bội giác G1 của kính. Dùng kính đó quan sát vật thì qua kính kích thước của vật được tăng lên bao nhiêu lần?
Để kích thước của ảnh gấp 30 lần kích thước của vật thì cần dùng kính lúp có tiêu cự f2 bằng bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tác dụng của kính lúp

a/ Kính lúp là gì?
b/ Kính lúp dùng để làm gì?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Sự tạo ảnh của vật qua kính lúp

Nêu công dụng ,cấu tạo và sự tạo ảnh của vật qua kính lúp?
Áp Dụng :Một người có khoảng nhìn rõ từ 20 (cm) đến vô cùng, quan sát một vật nhỏ qua kính lúp có độ tụ D = + 8 (đp) trong trạng thái ngắm chừng ở cực viễn. Độ bội giác của kính là bao nhiêu?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Độ phóng to của kính lúp

Độ phóng to của kính lúp là bao nhiêu lần?
A. 3-20 B. 3-50 C. 3-40 D. 3-30< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay