Bài tập về kinh tế châu á

3 kết quả phù hợp trong mục kinh tế châu á
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945

Trình bày nét nổi bật của Châu Á từ sau năm 1945?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Tổ chức kinh tế viết tắt là EU

EU là chữ viết tắt của tổ chức kinh tế nào?
A. Cộng đồng kinh tế châu Âu B. Liên minh châu Âu
C. Cộng đồng châu Âu D. Liên minh kinh tế châu Âu

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Ngành kinh tế phát triển nhất Châu Âu

Ngành kinh tế phát triển nhất ở Châu Âu là:
a. Dịch vụ.. c. Công nghiệp hiện đại
b. Công nghiệp truyền thống. d. Nông nghiệp< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay