kinh tế châu phi

3 kết quả phù hợp trong mục kinh tế châu phi
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Sự thích nghi của động vật ở hoang mạc

CÂU 1
Thực vật và động vật ở hoang mạc thích nghi với môi trường khắc nghiệt, khô hạn như thế nào ?
(SGK Địa Lí 7, trang 63 , Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
CÂU 2
Những nguyên nhân xã hội nào đã kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội của Châu Phi ?
(SGK Địa Lí 7, trang 92, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )
Câu 3
Tại sao nói “Thế giới chúng ta đang sống thật rộng lớn và đa dạng” ? Hiện nay trên thế giới có các đại dương nào bao quanh các lục địa ?
(SGK Địa Lí 7, trang 81, Nhà Xuất bản Giáo dục, năm xuất bản 2003 )

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Đặc điểm chung các nghành kinh tế châu phi

Các ngành kinh tế ở châu Phi có đặc điểm chung gì?

0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Vấn đề kinh tế của châu Phi

a. Trình bày vấn đề kinh tế của châu Phi và nguyên nhân kinh tế kém phát triển ?
b. Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có những thuận lợi gì cho phát triển kinh tế ?< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay