kinh tế nhật bản

2 kết quả phù hợp trong mục kinh tế nhật bản
0
phiếu
1đáp án
Lưu bài

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

0
phiếu
0đáp án
Lưu bài

Ngành công nghiệp của Trung Quốc.

-trình bày về ngành công nghiệp của Trung Quốc.
- Tại sao dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng của Nhật Bản.< Lùi 1 Tiếp > 
Đóng góp bài tập, đề thi tới Onthionline.net ngay hôm nay